Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie

Projekty Unijne

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 

 

 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2  w Żywcu
w roku szkolnym 2012/2013 realizowane są:

 

 • zajęcia  dla  uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
  i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami  rozwoju mowy,
 • zajęcia dla uczniów z wadami postawy (gimnastyka korekcyjna),
 • zajęcia rozwijające  zainteresowania dla  uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

 

w ramach projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”

 

Zajęcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć