Sobota 20.04.2024

Sobota 20.04.2024

WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - MIASTO ŻYWIEC

W dniu 28 grudnia 2022 r. Miasto Żywiec podpisało umowę o dofinansowanie
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – MIASTO ŻYWIEC”.
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych
(laptopy, elektroniczne translatory mowy, monitory multimedialne) dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. dzieci i młodzieży z Ukrainy, która od
wybuchu wojny w Ukrainie uczy się w żywieckich szkołach podstawowych.
Realizacja projektu jest niezbędna, aby zapewnić tym uczniom właściwy rozwój
edukacyjny poprzez łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości oferty kształcenia
ogólnokształcącego, a jednocześnie wspomóc pracę nauczycieli żywieckich szkół
podstawowych w komunikacji językowej z dziećmi i młodzieżą ukraińską.
Projekt umożliwi przełamywanie bariery językowej w mowie i w piśmie, co przełoży
się na powodzenie edukacyjne uczniów w zakresie przedmiotów ogólnokształcących
prowadzonych w języku polskim oraz ułatwi komunikację nauczycieli z rodzicami
w zakresie ustaleń dotyczących działań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
w szkole.
W ramach podpisanej umowy Miasto Żywiec otrzyma 105 617,65 zł, co stanowi 90%
całkowitej wartości projektu.

Projekt „Pomocna dłoń – ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach”

Projekt „Pomocna dłoń – ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach” dofinansowany w ramach środków II.  Osi  Priorytetowej:  Efektywne  polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, realizowany jest od 1 kwietnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. w 2 żywieckich szkołach i w 1 żywieckim przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec – Beneficjent projektu:

- w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, 34-300 Żywiec,

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 im. Orła Białego, ul. Niezapominajki 14, 34-300 Żywiec,

- w Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul Kazimierza Tetmajera 77, 34-300 Żywiec

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.

 

Cel zostanie zrealizowany między innymi poprzez następujące działania:

a) przygotowanie osób do pracy w charakterze ASPE poprzez realizację szkoleń, superwizji i doradztwa dla ASPE zgodnie z programem szkoleń,

b) zatrudnienie po dwóch ASPE na okres 10 miesięcy w każdej zgłoszonej żywieckiej placówce.

 

Wartość całkowita projektu: 189 139,80 PLN

 

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA - LAPTOPY DLA SZKOŁY

Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

PROJEKT_-_PLAKAT.pdf
GRANT_ZDALNA_SZKOLA.pdf

 

Miasto Żywiec realizuje projekt dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła w Żywcu 2. 

Celem projektu jest umożliwienie prowadzenia zajęć  edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach  podstawowych na terenie Miasta Żywca. 

Dofinansowanie projektu z UE:

105 000,00 PLN  

Zakup laptopów, oprogramowania antywirusowego oraz ubezpieczenia sprzętu został sfinansowany w ramach projektu  pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowanej ze środków Unii Europejskiej  z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Aktualności

 • 10 kwietnia dziewczęta oraz chłopcy z siódmej i ósmej klasy wzięli udział w miejskich eliminacjach z piłki nożnej. Dziewczęta zajęły I miejsce i będą repezentowały szkołę w zawodach powiatowych, chłopcy zajęli IV miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • W dniach od 19 lutego do 27 marca 2024 roku w naszej szkole trwała Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Góra Grosza”, która polegała na zbiórce monet od 1 grosza do 5 złotych.

  Akcja ta jest o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem (jak co roku) jest zbieranie środków pieniężnych na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

  Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparli oni Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie maja możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych. Towarzystwo to udziela bowiem wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 • 22 marca w Muzeum Miejskim w Żywcu troje uczniów z naszej szkoły odebrało wyróżnienia w powiatowym konkursie plastycznym o tematyce świątecznej pn. ”Wielkanoc w tradycji naszych przodków". Serdecznie gratulujemy!

 • W dniach 19 – 21 marca 2023 roku, w Miejskim Centrum Kultury, odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Żywca oraz Starosty Powiatu Żywieckiego, zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Żywcu. Jury w składzie: Jadwiga Grygierczyk - aktorka Teatru Polskiego w Bielsku – Białej, Jakub Abrahamowicz – aktor, reżyser, obecnie wykładowca na Akademii Muzycznej w Katowicach, Andrzej Mróz – polonista, dokonało przesłuchań i wyłoniło laureatów. Wśród nagrodzonych są nasi uczniowie. Weronika Wiewióra zdobyła I miejsce w swojej kategorii wiekowej i będzie reprezentowała szkołę na XXVI Rejonowym Konkursie Recytatorskim „ SŁOŃCE, SŁOŃCE I ŻYCIE”, organizowanym w Bielsku – Białej. Z kolei Dawid Kliś otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

 • Informacja o rekrutacji

  Lista dzieci przyjętych i nie przyjętych do Przedszkola nr 13 na rok szkolny 2024/2025 została wywieszona na drzwiach wejściowych wewnętrznych do Przedszkola nr 13.

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie

  Wszystkie wnioski o przyjęcie do klasy I na rok szkolny 2024/2025 zostały rozpatrzone pozytywnie.

 • Nasze dziewczęta zajęły III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Koszykówce, rozegranych na obiekcie ZSME w Żywcu. Gratulujemy sukcesu!

 • Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Native Speaker w każdej szkole".

  Dzięki szkole angielskiego online Tutlo i jej platformie internetowej możemy połączyć się z nauczycielami z całego świata.​​​​ Program umożliwia naszym uczniom regularny kontakt z native speakerem podczas lekcji języka angielskiego. To niezwykła szansa na doskonalenie umiejętności, przełamywanie barier językowych i zdobywanie nowych doświadczeń.
  Koordynatorem projektu jest pani Katarzyna Kucharczyk.

 • Rada Rodziców i Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Żywcu serdecznie dziękują sponsorom:

  * Sklep Spożywczo - Przemysłowy ( Robert Habdas)

  * Browar Wrężel

  * Domdom Wrężel

  * Kwiaciarnia Euforia

  * Bling Bling Małgorzata Sarnicka

  * Oriflame Dorota Pezdek

  * Avon Kornelia Zyzańska

  * Robert i Małgorzata Caputa

  * Firma Klingspor - Bielsko-Biała

  * Firma Fibrakom - Kozy

  * Firma Eurofirany - Żywiec

  * Krzysztof Greń (DJ)

  * Joanna Górna (plakaty)

  * Bogusław Zawiła

  * OSP Żywiec - Oczków

 • MCK ŻYWIEC OHP organizuje targi pracy i edukacji, w ZSEG w Żywcu na ul. Mickiewicza. Podczas targów będzie możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, uczelni a także z ofertami pracy z powiatu żywieckiego.

 • Konkurs ZOO

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Przedszkole nr 13 w Żywcu. Tradycyjnie zapewniamy wspaniałe nagrody. Prace konkursowe należy przesłać do 22 marca 2024 roku. Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. Informacje o wynikach będą ogłoszone na stronie FB Przedszkola nr 13 w Żywcu oraz na stronie internetowej ZSP nr 2 w Żywcu.

  W poniższym linku znajdą Państwo regulamin oraz wszystkie potrzebne dokumenty w tej edycji konkursu.

 • Szkoła korzysta z pomocy sponsorów z firmy Cossinus, którzy w ramach nieodpłatnych darowizn książek, gier doposażają naszą bibliotekę szkolną. Obecnie sponsorzy doposażyli gabinet psychologa.

  „Jedynie prawdziwy człowiek

  zauważy potrzeby drugiego człowieka.

  Jedynie człowiek wielkiego serca

  wyciągnie doń pomocną dłoń.”

  Jan Paweł II

  PODZIĘKOWANIE

  Dla

  Śrubena Unia Sp. z o.o.

  34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 5

  Za bezinteresowną pomoc na rzecz szkoły.

  Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa siła serca i przyjazna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dzieci.

 • Zajęcia w ferie zimowe 2024

  W linku poniżej zamieszczamy szczegółowy kalendarz zajęć feryjnych w roku szkolnym 2023/2024

  HARMONOGRAM_ZAJEC_w_ferie_zimowe_2024.docx

Witamy w EduPage!

Drodzy Uczniowie i Rodzice

na tej stronie będziecie mogli zapoznać się z  bieżącymi informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć