Niedziela 04.06.2023

Niedziela 04.06.2023

WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - MIASTO ŻYWIEC

W dniu 28 grudnia 2022 r. Miasto Żywiec podpisało umowę o dofinansowanie
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – MIASTO ŻYWIEC”.
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych
(laptopy, elektroniczne translatory mowy, monitory multimedialne) dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. dzieci i młodzieży z Ukrainy, która od
wybuchu wojny w Ukrainie uczy się w żywieckich szkołach podstawowych.
Realizacja projektu jest niezbędna, aby zapewnić tym uczniom właściwy rozwój
edukacyjny poprzez łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości oferty kształcenia
ogólnokształcącego, a jednocześnie wspomóc pracę nauczycieli żywieckich szkół
podstawowych w komunikacji językowej z dziećmi i młodzieżą ukraińską.
Projekt umożliwi przełamywanie bariery językowej w mowie i w piśmie, co przełoży
się na powodzenie edukacyjne uczniów w zakresie przedmiotów ogólnokształcących
prowadzonych w języku polskim oraz ułatwi komunikację nauczycieli z rodzicami
w zakresie ustaleń dotyczących działań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
w szkole.
W ramach podpisanej umowy Miasto Żywiec otrzyma 105 617,65 zł, co stanowi 90%
całkowitej wartości projektu.

Projekt „Pomocna dłoń – ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach”

Projekt „Pomocna dłoń – ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach” dofinansowany w ramach środków II.  Osi  Priorytetowej:  Efektywne  polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, realizowany jest od 1 kwietnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. w 2 żywieckich szkołach i w 1 żywieckim przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec – Beneficjent projektu:

- w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, 34-300 Żywiec,

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 im. Orła Białego, ul. Niezapominajki 14, 34-300 Żywiec,

- w Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul Kazimierza Tetmajera 77, 34-300 Żywiec

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.

 

Cel zostanie zrealizowany między innymi poprzez następujące działania:

a) przygotowanie osób do pracy w charakterze ASPE poprzez realizację szkoleń, superwizji i doradztwa dla ASPE zgodnie z programem szkoleń,

b) zatrudnienie po dwóch ASPE na okres 10 miesięcy w każdej zgłoszonej żywieckiej placówce.

 

Wartość całkowita projektu: 189 139,80 PLN

 

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA - LAPTOPY DLA SZKOŁY

Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

PROJEKT_-_PLAKAT.pdf
GRANT_ZDALNA_SZKOLA.pdf

 

Miasto Żywiec realizuje projekt dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła w Żywcu 2. 

Celem projektu jest umożliwienie prowadzenia zajęć  edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach  podstawowych na terenie Miasta Żywca. 

Dofinansowanie projektu z UE:

105 000,00 PLN  

Zakup laptopów, oprogramowania antywirusowego oraz ubezpieczenia sprzętu został sfinansowany w ramach projektu  pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowanej ze środków Unii Europejskiej  z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Aktualności

 • W dniu 17 maja w naszej szkole w klasie II A odbyła się uroczystość z okazji Święta Rodziny. Uczniowie klasy II A przygotowali z wychowawcami inscenizację, w która była poświęcona wszystkim mamom i tatom. Piękny występ słowno- myzyczny bardzo wzruszył przybyłych rodziców i dostarczył wielu cudownych wrażeń. Wspaniała inicjatywa integracyjna wszystkim bardzo się podobała.

  Gratulujemy pięknego występu.

 • W dniu 27 kwietnia w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy VI przygotowali z wychowawcami inscenizację, w której upamiętnili przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Przypomnieli wszystkim, jak ważna jest wolność, ojczyzna, naród. Gratulujemy pięknego występu.

  W dniu 3 Maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystych obchodach Święta Konstytucji.

  O godzinie 10.00 poczet sztandarowy wraz z opiekunem uczestniczył we mszy świętej w konkatedrze NNMP w Żywcu następnie przeszedł na rynek żywiecki, gdzie odbyły się miejskie uroczystości poświęcone obchodom Święta Konstytucji.

 • Rozstrzygnięcie

  XXX Konkurs Mieszkam w Beskidach został rozstrzygnięty

  Uczniowie naszej szkoły uzyskali wysokie lokaty w konkursie w kategoriach proza i poezja, multimedia, fotografia

  oraz rysunek- 24 uczniów odebrało nagrody w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.

  Gratulujemy uczniom i ich opiekunom.

 • W dniu 21 kwietnia bieżącego roku w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku - Białej, odbył się XXV Rejonowy Konkurs Recytatorski „SŁOŃCE, SŁOŃCE I ŻYCIE”.

  Nasza uczennica, Weronika Wiewióra z klasy VI, zajęła II miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • Gra miejska

  Dnia 14 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w Wielkanocnej grze miejskiej "Śladami Marii Krystyny Habsburg". Nasi uczniowie wykazali się świetną formą fizyczną i umysłową, rozwiązując wszystkie zagadki. Ta akcja była świetną nauką zdrowej rywalizacji.

 • Laureaci pierwszych miejsc wystąpią w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu, w dniu 25 maja 2023 r. podczas przesłuchań konkursowych do Przeglądu "Piosenki Mojej Mamy".

  REGULAMIN(4).pdf

 • 14 kwietnia

  Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

  Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

 • Zakończono rekrutację do Przedszkola nr13

  W związku z zakończoną rekrutacją do Przedszkola nr13 przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr2 w Żywcu informujemy, że listy dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 są wywieszone w przedsionku przedszkola.

 • W dniach 15 – 17 marca 2023 roku, w Miejskim Centrum Kultury, odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Żywca oraz Starosty Powiatu Żywieckiego, zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Żywcu. Jury w składzie: Jadwiga Grygierczyk - aktorka Teatru Polskiego w Bielsku – Białej, Jakub Abrahamowicz – aktor, reżyser, obecnie wykładowca na Akademii Muzycznej w Katowicach, Andrzej Mróz –polonista, dokonało przesłuchań i wyłoniło laureatów. Wśród nagrodzonych są nasi uczniowie. Weronika Wiewióra zdobyła II miejsce w swojej kategorii wiekowej i będzie reprezentowała szkołę na XXV Rejonowym Konkursie Recytatorskim „ SŁOŃCE, SŁOŃCE I ŻYCIE”, organizowanym w Bielsku – Białej. Z kolei William Dudzik otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

 • Drodzy Rodzice,

  Z wielką radością informujemy że nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego programu „Dwujęzyczny Przedszkolak”.

  Dwujęzyczny Przedszkolak to innowacyjne rozwiązanie w edukacji przedszkolnej, wplatające język angielski do codziennych czynności dziecka, które w sposób naturalny zapewnia mu równoległe poznawanie dwóch języków. Program realizowany jest we wszystkich grupach naszego przedszkola i przewiduje prawie 1000 aktywności i zabaw w ciągu roku. Jest to jedyny program w Polsce, który ma tyle zajęć.

 • Dziękujemy wszystkim przedszkolakom, uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy przyłączyli się do akcji "Talenciaki". Za zebrane punkty mogliśmy zamówić dla naszej szkoły:

  - zestaw instrumentów dla przedszkola,

  - zestaw gier planszowych dla szkoły,

  - zestaw do przeprowadzania doświadczeń z fizyki i techniki dla szkoły.

  Dziękujemy za zaangażowanie!

Witamy w EduPage!

Drodzy Uczniowie i Rodzice

na tej stronie będziecie mogli zapoznać się z  bieżącymi informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć