Czwartek 30.03.2023

Czwartek 30.03.2023

WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - MIASTO ŻYWIEC

W dniu 28 grudnia 2022 r. Miasto Żywiec podpisało umowę o dofinansowanie
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – MIASTO ŻYWIEC”.
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych
(laptopy, elektroniczne translatory mowy, monitory multimedialne) dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. dzieci i młodzieży z Ukrainy, która od
wybuchu wojny w Ukrainie uczy się w żywieckich szkołach podstawowych.
Realizacja projektu jest niezbędna, aby zapewnić tym uczniom właściwy rozwój
edukacyjny poprzez łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości oferty kształcenia
ogólnokształcącego, a jednocześnie wspomóc pracę nauczycieli żywieckich szkół
podstawowych w komunikacji językowej z dziećmi i młodzieżą ukraińską.
Projekt umożliwi przełamywanie bariery językowej w mowie i w piśmie, co przełoży
się na powodzenie edukacyjne uczniów w zakresie przedmiotów ogólnokształcących
prowadzonych w języku polskim oraz ułatwi komunikację nauczycieli z rodzicami
w zakresie ustaleń dotyczących działań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych
w szkole.
W ramach podpisanej umowy Miasto Żywiec otrzyma 105 617,65 zł, co stanowi 90%
całkowitej wartości projektu.

Projekt „Pomocna dłoń – ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach”

Projekt „Pomocna dłoń – ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach” dofinansowany w ramach środków II.  Osi  Priorytetowej:  Efektywne  polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, realizowany jest od 1 kwietnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. w 2 żywieckich szkołach i w 1 żywieckim przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec – Beneficjent projektu:

- w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, 34-300 Żywiec,

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 im. Orła Białego, ul. Niezapominajki 14, 34-300 Żywiec,

- w Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul Kazimierza Tetmajera 77, 34-300 Żywiec

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.

 

Cel zostanie zrealizowany między innymi poprzez następujące działania:

a) przygotowanie osób do pracy w charakterze ASPE poprzez realizację szkoleń, superwizji i doradztwa dla ASPE zgodnie z programem szkoleń,

b) zatrudnienie po dwóch ASPE na okres 10 miesięcy w każdej zgłoszonej żywieckiej placówce.

 

Wartość całkowita projektu: 189 139,80 PLN

 

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA - LAPTOPY DLA SZKOŁY

Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

PROJEKT_-_PLAKAT.pdf
GRANT_ZDALNA_SZKOLA.pdf

 

Miasto Żywiec realizuje projekt dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła w Żywcu 2. 

Celem projektu jest umożliwienie prowadzenia zajęć  edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach  podstawowych na terenie Miasta Żywca. 

Dofinansowanie projektu z UE:

105 000,00 PLN  

Zakup laptopów, oprogramowania antywirusowego oraz ubezpieczenia sprzętu został sfinansowany w ramach projektu  pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowanej ze środków Unii Europejskiej  z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Aktualności

 • Zakończono rekrutację do Przedszkola nr13

  W związku z zakończoną rekrutacją do Przedszkola nr13 przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr2 w Żywcu informujemy, że listy dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 są wywieszone w przedsionku przedszkola.

 • W dniach 15 – 17 marca 2023 roku, w Miejskim Centrum Kultury, odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Żywca oraz Starosty Powiatu Żywieckiego, zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Żywcu. Jury w składzie: Jadwiga Grygierczyk - aktorka Teatru Polskiego w Bielsku – Białej, Jakub Abrahamowicz – aktor, reżyser, obecnie wykładowca na Akademii Muzycznej w Katowicach, Andrzej Mróz –polonista, dokonało przesłuchań i wyłoniło laureatów. Wśród nagrodzonych są nasi uczniowie. Weronika Wiewióra zdobyła II miejsce w swojej kategorii wiekowej i będzie reprezentowała szkołę na XXV Rejonowym Konkursie Recytatorskim „ SŁOŃCE, SŁOŃCE I ŻYCIE”, organizowanym w Bielsku – Białej. Z kolei William Dudzik otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

 • Drodzy Rodzice,

  Z wielką radością informujemy że nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego programu „Dwujęzyczny Przedszkolak”.

  Dwujęzyczny Przedszkolak to innowacyjne rozwiązanie w edukacji przedszkolnej, wplatające język angielski do codziennych czynności dziecka, które w sposób naturalny zapewnia mu równoległe poznawanie dwóch języków. Program realizowany jest we wszystkich grupach naszego przedszkola i przewiduje prawie 1000 aktywności i zabaw w ciągu roku. Jest to jedyny program w Polsce, który ma tyle zajęć.

 • Dziękujemy wszystkim przedszkolakom, uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy przyłączyli się do akcji "Talenciaki". Za zebrane punkty mogliśmy zamówić dla naszej szkoły:

  - zestaw instrumentów dla przedszkola,

  - zestaw gier planszowych dla szkoły,

  - zestaw do przeprowadzania doświadczeń z fizyki i techniki dla szkoły.

  Dziękujemy za zaangażowanie!

 • AKCJA FERIE ZIMOWE 2023

  Podczas odbywających się ferii zimowych zaproponowaliśmy naszym uczniom szereg zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, zgodnie z harmonogramem wysłanym poprzez mobidziennik do wszystkich uczniów i rodziców. Każdy chętny uczeń znalazł dla siebie interesujące i ciekawe zajęcia. Zachęciliśmy wszystkich, którzy nie wyjeżdżają poza teren zamieszkania do aktywnego w nich udziału.

  W pierwszym dniu ferii zimowych 16 stycznia uczniowie byli zaproszeni na zajęcia kulinarne.

 • „W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
  że zesłał Syna swego Jednorodzonego
  na świat, abyśmy życie mieli
  dzięki Niemu”. (1 J 4,9)

  Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia.

  Odpoczynku od codziennego zgiełku oraz czasu na chwilę zadumy.

  Z ostatnią kartką kalendarza 2022 roku zerwijmy

  wszelkie złe nastroje i wejdźmy w Nowy Rok 2023

  z optymizmem i miłością,

  która ma moc przemieniać człowieka i świat.

  W Nowym Roku wszelkiej pomyślności

  oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.

 • 6 grudnia do naszej szkoły przybył Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Odwiedził wszystkich uczniów i nauczycieli wręczając słodkie cukierki. Niektórzy otrzymali także rózgi :-) Ostatecznie jednak Mikołaj potwierdził, że w tym roku wszyscy byli bardzo grzeczni. Szczególne wyróżnienie należy się klasie III, która przygotowała dla Mikołaja worek prezentów.

 • Samorząd Uczniowski zorganizował w klasach IV-VIII zbiórkę mikołajkowych paczek dla podopiecznych akcji "List od seniora z Żywiecczyzny". Wszystkie prezenty zostały już spakowane i dostarczone do organizatorów. Chcemy podziękować wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy pomogli nam przygotować te piękne podarunki. Jesteśmy pewni, że dzięki Wam uśmiech zagości na niejednej twarzy.

 • 29 listopada do naszej szkoły przyleciały wiedźmy, które w czasie przerw przeprowadzały zabawy andrzejkowe. Ustawiła się spora kolejka uczniów chcących poznać co ich czeka w przyszłości.

  W tym samym czasie Samorząd Uczniowski sprzedawał kartki dobroczynne. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie programu leczenia i rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji.

 • W dniu 11 listopada Poczet Sztandarowy naszej szkoły wziął udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na żywieckim rynku.

 • Tak nasza społeczność szkolna uczciła 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • Dnia 27 października w Urzędzie Miasta odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, w trakcie której zostały wręczone "Nagrody Burmistrza" przyznane procownikom oświaty, jak również stopnie awansu zawodowego. Podczas trwania sesji powołano uczniów żywieckich szkół do nowopowstałego gremium jakim jest Forum Samorządów Szkolnych Miasta Żywca. Naszą szkołę reprezentują: Dominika Ciućka i Julia Wojciech.

  Powołanym uczniom i wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje i życzymy dalszej owocnej pracy.

Witamy w EduPage!

Drodzy Uczniowie i Rodzice

na tej stronie będziecie mogli zapoznać się z  bieżącymi informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć