Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie
INFORMACJE RADA RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW KONTO RADY RODZICÓW KONSULTACJE WYPRAWKA O szkole O szkole

DLA RODZICÓW

INFORMACJE

   

Poradnia dla Dzieci i Młodzieży w Żywcu

Szanowni Państwo

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż od kwietnia bieżącego roku prowadzi w Żywcu Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży.

Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki, poradnictwai wsparcia psychologicznego oraz psychoterapii dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży uczącej sięw szkołach ponadpodstawowych oraz ich rodzin. Wsparcie jest realizowane nieodpłatne, w ramach NFZ (bez skierowania). 

W związku z faktem, iż okres pandemii przyczynił się do wystąpienia u dzieci szeregu niepokojących objawów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze przesłanie (przez dziennik elektroniczny) zarówno rodzicom, jak również uczniom Państwa Szkoły załączonych informacji
nt. oferty naszej Poradni. Bardzo nam bowiem zależy, aby dzieci i młodzież, u których pojawiły się trudności, zostały objęte wsparciem już w trakcie wakacji, aby nie dopuścić do pogorszenia się stanu ich zdrowia.  

 

Z wyrazami szacunku

Zespół Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

                        

informacja_dla_rodzicow_A4.pdf

informacja_dla_dzieci_wer.1.pdf

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w okresie wakacyjnym w miesiącu sierpień w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr2 w Żywcu będzie dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr13.

Zapisy proszę dokonać w oparciu o poniższe dokumenty.

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_na_dyzur_wakacyjny.docx

Zal._1_OSWIADCZENIE_ZAKLADU_PRACY_DO_WNIOSKU_NA_DYZUR_WAKACYJNY.docx

 

Dodatkowe informacje u wychowawców w Przedszkolu nr13.

Serdecznie pozdrawiam

Renata Bielak

 

Szanowni Państwo!

Ze względu na wystąpienie zachorowań na COVID-19 w naszej placówce byłem zmuszony do zawieszenia zajęć w oddziałach 3-4 i 5 latków w przedszkolu. Zawieszenie zajęć będzie trwało do 8 marca 2021 roku włącznie (poniedziałek). Oddział przedszkolny "0" pracuje w normalnym trybie stacjonarnym. Uczęszczające do szkoły dzieci z klas I - III, oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przebywający na codzień w szkole, objęci są nadzorem epidemiologicznym. Proszę o obserwacje dzieci, a po stwierdzeniu objawów chorobowych, typu gorączka, kaszel, słabe samopoczucie itp., prosimy o nieposyłanie uczniów do szkoły. Mam nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy i będziemy mogli, bez żadnych przeszkód realizować proces dydaktyczn- - wychowawczy.

 

Pozdrawiam

Stanisław Kubik

 

 

 

 

 

Rada Rodziców

W dniu 15 listopada odbyło się zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych. Na zebraniu dokonano wyboru funkcji kierowniczych Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący Rady - Lucjan Sanetra

Zastępca Przewodniczącego - Łukasz Kozioł

Skarbnik - Kornelia Zyzańska

Sekretarz - Agnieszka Ujmiak

Na zebraniu Rada Rodziców ustaliła wysokość rocznej dobrowolnej składki na Komitet Rodzicielski:

Na pierwsze dziecko - 40 zł

na drugie i kolejne 20 zł

Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności finansowej. Wszystkie przekazane przez Państwa środki będą wydawane zgodnie z decyzją Rady Rodziców. Dyrektor szkoły będzie mógł składać wnioski z propozycją wykorzystania w/w środków. 

 

Z poważaniem 

Dyrekcja ZSP 2 w Żywcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z ustaleniami przekazuję Państwu adres e-mailowy do bezpośredniego kontaktu z dyrektorem  Stanisławem Kubikiem - kubikzsp2@gmail.com

-adres e-mailowy do bezpośredniego kontaktu z wicedyrektorem Renatą Bielak -   bielakr00@gmail.com 

 

Szanowni Rodzice klas I - VIII 

Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły odbędzie się w dniu 23 września 2020 roku (środa), w dwóch turach według następującego harmonogramu:

Spotkanie Rodziców klas I - IV - 16:00  

Spotkanie Rodziców klas V - VIII - 16:45 

Spotkania odbędą się na stołówce szkolnej

O godzinach spotkań z wychowawcami w klasach, poinformują Państwa Wychowawcy,  wpisem w zeszytach do korespondencji.

 

Na zebraniu przedstawiona zostanie koncepcja pracy szkoły na najbliższe lata wyznaczająca kierunek jej rozwoju, jak również bieżące sprawy.

Zaprzaszam wszystkich serdecznie!

dyrektor

Stanisław Kubik

 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4 maja 2020 r.

 

 

1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne_GIS___MZ__i__MEN_dla_przedszkoli.pdf

 

2. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.

Wytyczne_GIS__MZ_i_MEN_dla_klas_I-III.pdf

 

3. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole.

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_konsultacje.pdf

 

4. Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rekomendacje_GIS____zajecia_rewalidacyjne.pdf

 

5. Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

Wytyczne_-_przeprowadzanie_egzaminow.pdf

 

......................................................................................................................................................................

 

17.02.2020 r.

 

 

.........................................................................................................................................................

 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

w Żywcu oraz Rada Rodziców 

dziękują wszystkim Rodzicom, którzy zakupili cegiełkę 

i w ten spsób wsparli naszą szkołę.

Dziękujemy!

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć