Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie
PROFIL SZKOŁY STATUT SZKOŁY KONKURSY SPORT

O SZKOLE

     Misja szkoły

 

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową. Naszymi uczniami są dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Jesteśmy po to, aby:

 • Byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku,
 • Byli ukształtowani w świadomości, że lepiej jest być niż mieć.
 • Była wartością uznawaną i bardzo potrzebną w środowisku.
 • Mieli poczucie dobrze spełnionego obowiązku i satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Mieli poczucie, że szkoła ich wspiera w wysiłkach wychowawczych.


Nasz wychowanek jest uczniem posiadającym ugruntowaną i perspektywiczną wiedzę, jest znakomicie przygotowany do podjęcia dalszej nauki na poziomie gimnazjum, jest otwarty na wiedzą i zdobył umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia.

Znakomicie rozumie, że wiedza potrzebna jest mu po to, aby z łatwością znaleźć swoje miejsce we współczesnym pełnym wyzwań świecie.

Jest wrażliwy, wytrwały, tolerancyjny i sprawiedliwy w ocenie siebie i innych.

Poznał ogólne prawa przyrody i umie zastosować poznane wiadomości z poszczególnych dziedzin w rozwiązywaniu praktycznych problemów.

Potrafi odbierać sztukę jak również angażuje się chętnie w aktywne jej tworzenie.

Zdobył umiejętności, wiadomości i nawyki z zakresu obejmującego szeroko pojętą kulturę fizyczną gwarantujące, że będzie zawsze dbał o swoje zdrowie i sprawność fizyczna.

Zna język angielski w takim zakresie, aby móc się w nim porozumieć.

Umie posługiwać się komputerem i wie jak korzystać z Internetu i innych technik pozyskiwania potrzebnych w praktyce informacji.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć