Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie
O bibliotece Regulamin biblioteki Lektury ICIM Cenne rady

Biblioteka

 

Biblioteka szkolna realizuje zadania określone w statucie szkoły, a najważniejsze z nich to:a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;

b) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

c) zaspakajanie w miarę możliwości zgłaszanych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

d) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek;

e) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki.

f) wspomaganie uczniów w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych i szkolnychBiblioteka szkolna mieści się na I piętrze. Składa się z jednego pomieszczenia, w którym znajdują się: wypożyczalnia oraz kącik czytelniczy z czterema stanowiskami komputerowymi podłączonymi do sieci "Internet".
W kąciku czytelniczym można skorzystać z księgozbioru podręcznego, czyli z encyklopedii ogólnych i specjalnych, słowników językowych i rzeczowych, leksykonów, albumów itd. Można przeczytać ciekawą książkę, czasopismo lub odrobić lekcje.

Praca pedagogiczna biblioteki:
-udostępnianie zbiorów
-prowadzenie działalności informacyjnej
-prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa
-realizacja programu edukacji czytelniczej i medialnej
-współpraca z nauczycielami i strukturami samorządowymi
Prace techniczne:
-gromadzenie zbiorów
-ewidencja i opracowywanie zbiorów
-selekcja księgozbioru
-sporządzanie planów pracy i sprawozdań

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć