Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie

Projekty Unijne

PL-SK

Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową.

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

„Wspólnie szukamy sposobu na zdrowe, aktywne i twórcze życie poza siecią komputerową”

 

 1. Ocena działań projektowych i efektów współpracy partnerskiej w zakresie promowania zdrowego stylu życia i stosowania innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 1. Projekt umożliwił wymianę wzajemnych bogatych doświadczeń pedagogicznych. Działania zespołów projektowych przyniosły opracowanie metod i form mających rozwijać i wspierać osobowość dziecka oraz wzbudzać zamiłowania do aktywności będących alternatywą dla uzależnień cywilizacyjnych.
 2. Utworzono nowoczesne pracownie do ćwiczeń fitness. Uczniowie szkoły w Rabcy i w Żywcu mogli systematycznie uczestniczyć w zajęciach, gdzie zdobywali umiejętności, wiedzę, sprawność oraz zamiłowanie do ćwiczeń fizycznych. Uczniowie po cyklu takich zajęć będą umieli organizować  własną aktywność fizyczną. Uczniowie zdobywali nowe aktywności na Zielonej Szkole i Olimpiadzie Sportowej.
 3. Zorganizowano m.in. prezentację przebiegu działań i efektów wytworzonych w ramach projektu dla zaproszonych gości z Urzędu Miejskiego w Żywcu, Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Żywcu, Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu, Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu, Międzyszkolny Klub Sportowy w Żywcu, Gimnazjum Nr 1 w Żywcu i Przedszkola Nr 13 w Żywcu. Wyrażono duże zainteresowanie wypracowanymi metodami i formami rozbudzania pożytecznych aktywności uczniów stanowiących przeciwwagę różnorodnych zagrożeń związanych z niewłaściwym spędzaniem czasu wolnego.
 1. Działanie pracowni fitness w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Żywcu.
 1. We wrześniu 2011r. w ramach Projektu rozpoczęto prowadzenie systematycznych zajęć dla uczniów w utworzonej Klasie Fitness. Pod okiem wykwalifikowanego instruktora uczniowie spędzają czas realizując działania sportowe, według założonego programu, mając do dyspozycji specjalistycznie wyposażoną salę. Podczas zajęć uczniowie zdobywają zamiłowanie do ruchu, umiejętność organizowania sobie własnej aktywności fizycznej, poznają szeroki wachlarz różnorodnych ćwiczeń fizycznych,  poprawiają kondycję fizyczną i zdrowie. Uczestnikom zajęć pokazujemy sposób na aktywne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Uczniowie w zajęciach uczestniczą chętnie i są bardzo zaangażowani. Zakupione wyposażenie umożliwiło poprowadzenie zajęć w formie i  metodami zapewniającymi realizację celów. Urządzenia w klasie fitness spowodują, że prowadzone zajęcia będą różnorodne i atrakcyjne dla uczestników, a co za tym idzie rozbudzą zamiłowanie do uprawiania ruchu i systematycznej aktywności fizycznej.

Program zajęć fitness:

- wzbogacanie wiedzy o ćwiczeniach

- rozwijanie wszechstronnej sprawności

- wzmacnianie mięśni słabych

- rozciąganie mięśni mocnych    

   -rozwijanie umiejętności poprzez naukę techniki   poszczególnych ćwiczeń

- rozwijanie wiedzy o treningu fitness

- budowanie motywacji do ćwiczeń

- wprowadzanie atrakcyjnych metod i form w nauczaniu ruchu

2)  W systematycznych cotygodniowych zajęciach prowadzonych przez instruktora fitness brało udział 42 dzieci z klas IV – VI co stanowi ok. 60 % wszystkich dzieci uczęszczających do tych klas. Jednak z pracowni fitness podczas codziennych zajęć korzysta cała społeczność naszej szkoły, jak również nauczyciele i pracownicy.

3)   W szkole podstawowej mamy obowiązek dostarczać dziecku wiele różnorodnych bodźców dbając o wszechstronność jego rozwoju. Jest to uwarunkowane względami zdrowotnymi i rozwojowymi.   0bok pracy z uczniem zdolnym duży nacisk kładziemy na kształtowanie u uczniów mniej sprawnych fizycznie zamiłowania do sportu i ćwiczeń ruchowych. Od czasu posiadania, dzięki działaniom projektowym, dobrze wyposażonej pracowni fitness i możliwości organizowania systematycznych zajęć dzieci chętniej biorą udział we wszystkich formach aktywności sportowej. Wiedzą więcej i przez to rozumieją jaką wartość stanowi systematyczna aktywność ruchowa.  Czują mocniej , że są podmiotem naszych działań.   To   ważny   element   rozbudzania   zamiłowania   do   sportu i aktywności ruchowej, która wydaje się być niezbędna w warunkach funkcjonowania współczesnego świata. W szkole tworzymy tradycję sportową ,  a  co   za  tym  idzie tworzymy również wzorce  do   naśladowania, które będą   przekazywane z jednego pokolenia uczniów drugiemu pokoleniu. I dzięki działaniom projektowym efekt, który osiągnęliśmy będzie wzmacniany w kolejnych okresach. Sam nauczyciel musi stanowić  wzorzec sportowy do   naśladowania, dlatego tak ważne jest jego zaangażowanie.  Nie tylko  musi   sam   pokazywać    ćwiczenia i techniki sportowe, ale również powinien aktywnie uprawiać sport co stanowi najlepszy przykład dla wychowanków. I właśnie w naszej szkole nie tylko instruktor fitness, ale także inni nauczyciele stanowią przykład ćwicząc systematycznie. W szkole wzmocnił się „duch sportu” i zamiłowanie do jego uprawiania. Udało się tego dokonać poprzez dobrą organizację wszystkich działań , dobrze dobranych metod i form pracy. W ciągu trwania przedsięwzięcia Instruktor fitness dbał o ciągłe  samokształcenie i wzbogacanie swojej wiedzy.

3.   Jednym z końcowych rezultatów projektu były publikacje: „Propozycje wspierania i rozwijania osobowości dziecka – efekty słowacko – polskiej współpracy trans granicznej”, „Inspiracje zdrowego stylu życia na Słowacji i w Polsce” oraz broszura „Przedstawię Ci miejsce gdzie żyję”. Wyjątkową wartością był już sam okres tworzenia publikacji. Działo się to podczas warsztatów pedagogów polskich i słowackich, wielu godzin pracy nauczycieli oraz wspólnej pracy nauczycieli z dziećmi przy tworzeniu materiałów do broszury opisującej region Orawy i Żywiecczyzny.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć