Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie
INFORMACJE PRZYDATNE LINKI GRUPA 3- 4 LATKI GRUPA 5 LATKI KLASA 0 KLASA I KLASA II A KLASA II B KLASA III KLASA IV KLASA V KLASA VI A KLASA VI B KLASA VII A KLASA VII B KLASA VIII A KLASA VIII B NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO RADZĄ NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY PEDAGOG SZKOLNY POLECA LOGOPEDA RADZI BIBLIOTEKA POLECA ŚWIETLICA POLECA KOŁO TEATRALNE KLUB FILMOWY

NAUKA ZDALNA 2020_2021

KLASA VIII A

11  TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ

Religia

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 30 ,, Czy ksiądz jest ważniejszy od ministranta? Apostolstwo świeckich” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę proszę zapisać: Chrystus, poprzez posługę Kościoła, w sakramencie chrztu świętego, wybrał nas do spełnienia zadań w Kościele i świecie. Z tym wybraniem łączy się potrójna misja: • Misja królewska – oznacza służbę innym ludziom. • Misja kapłańska – oznacza składanie duchowych ofiar (udział w liturgii). • Misja prorocka – oznacza głoszenie dobrej nowiny o Chrystusie.

Jako drugą katechezę proszę przeczytać z katechizmu katechezę 31 ,, Jak spotkać żywego Jezusa? Obecność Chrystusa w liturgii?”, zapisać katechezę,  w zeszycie, jako notatkę proszę  zapisać: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Słowa te Jezus wypowiedział do uczniów po swoim zmartwychwstaniu. Zapisane są jako ostatnie zdanie w Ewangelii św. Mateusza. Jezus kieruje je również do nas. Zapewnia, że jest z nami zawsze i wszędzie i otacza nas swoją miłością. Chrystus jest obecny: w swoim słowie, w znaku wspólnoty, pod postaciami eucharystycznymi, w osobie odprawiającego.

Uwaga proszę nie robić zdjęć z uzupełnionymi zadań, sprawdzimy to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 8   imię i nazwisko ".

 

JĘZYK NIEMIECKI

Guten Tag,
Dzień dobry Uczniowie, proszę wpisać do zeszytu: datę, temat i notatkę z lekcji.
Montag, der 1. (erste), Februar 2021
Thema: Wo macht man was?
 
Dziś pracujemy z tekstem na stronie 41. w podręczniku. Proszę wykonać zadanie 6. w zeszycie przedmiotowym. W zadaniu zgodnie z poleceniem należy przyporządkować nazwy pomieszczeń rysunkom, które przedstawiają codzienne czynności. Przypominam niezbędne słownictwo:
 
 • kochen (gotować)
 • essen (jeść)
 • duschen (brać prysznic)
 • fernsehen (oglądać telewizję)
 • schlafen (spać)
 • lesen (czytać)
 • sich sonnen (opalać się)
 • sich waschen (myć się)
 • Hausaufgaben machen (robić pracę domową)
 • für die Schule lernen (uczyć się do szkoły)
 • frühstücken (jeść śniadanie)
 • Pipi machen (korzystać z toalety)
 
Proszę do zeszytu przepisać poniższe pytania i udzielić odpowiedzi z korzystając ze zdań przykładowych. Poprawność wykonania sprawdzimy na lekcji na żywo we środę.
 
 • Wo machst du Hausaufgaben? (Gdzie robisz pracę domową?)
 • Im Wohnzimmer oder in der Küche. (W salonie lub w kuchni.)
 
 • Wo isst du zu Mittag? (Gdzie jesz obiad?)
 • Wo frühstückst du? (Gdzie jesz śniadanie?)
 • Wo lernst du für die Schule? (Gdzie się uczysz do szkoły?)
 • Wo wäschst du? (Gdzie się myjesz?)
 • Wo siehst du fern? (Gdzie oglądasz telewizję?)
 • Wo schläfst du? (Gdzie śpisz?)
 • Wo liest du Zeitung? (Gdzie czytasz gazetę?)
 • Wo sonnst du dich? (Gdzie się opalasz?)
 • Wo kochst du? (Gdzie gotujesz?)
 • Wo duschst du? (Gdzie bierzesz prysznic?)

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Drodzy ósmoklasiści!

Dziś  zapoznamy się z hipotermią czyli spadkiem ciepłoty ciała człowieka poniżej 35 stopni Celsjusza. W tym celu przesyłam Wam 2dwa linki z filmami o wyżej wymienionej tematyce.

https://www.youtube.com/watch?v=u8sBusjyN8c

https://www.youtube.com/watch?v=oM2chNTmCNI

Proszę obejrzyjcie oba filmy i napiszcie jak będziecie postępować udzielając pierwszej pomocy osobie, która doznała hipotermii. Zadania napisane odręcznie w postaci Syrina prześlijcie do oceny na mobi dzienniku. Czas do poniedziałku następnego tygodnia. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i cierpliwości Marek Wisła

 

10 TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ 

Religia

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 28 ,, Gdy potrzebuję innych to… Ruchy i wspólnoty w Kościele” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę proszę zapisać: Wspólnoty są przyszłością Kościoła, ponieważ angażując coraz więcej osób świeckich w swoją działalność, są w stanie dotrzeć do ludzi, którzy są poza Kościołem. Przez swoje świadectwo życia i zaangażowanie członkowie grup religijnych stają się żywym świadectwem Ewangelii. Można porównać ich do soli, która nadaje smak.

Jako drugą katechezę proszę przeczytać z katechizmu katechezę 29 ,, Jak ubiera się święty?”, zapisać katechezę,  w zeszycie, jako notatkę proszę  zapisać: Każdy człowiek w swoim życiu musi rozpoznać, do czego Bóg go powołuje. Czemu mają służyć talenty, które otrzymał. Stąd potrzebna jest modlitwa o właściwe poznanie planów Boga, nasłuchiwanie tego, co mówi w moim sercu, i odważne pójście za tym głosem. Aby właściwie wybrać, należy wziąć pod uwagę trzy stany życia: życie poświęcone Bogu w kapłaństwie czy zakonie, życie małżeńskie i życie w samotności. Jeden z tych stanów jest twoją drogą świętości

Uwaga proszę nie robić zdjęć z uzupełnionymi zadań, sprawdzimy to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 8   imię i nazwisko ".

 

JĘZYK NIEMIECKI

Guten Tag,
Dzień dobry Uczniowie, proszę wpisać do zeszytu: datę, temat i notatkę z lekcji.
Montag, der 25. (fünfundzwanzigste)  Januar, 2021
 
Thema: Familie Weinbacher sucht eine Wohnung - Praca z tekstem
 
Dziś pracujemy z tekstem na stronie 34. w zeszycie ćwiczeń. Proszę przeczytać tekst o rodzinie Weinbacher, a następnie wykonać ćwiczenie po tekstem. Wybieracie tylko jedną odpowiedź A / B lub C.
 
Proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym słownictwo:
 
die Wohnung - mieszkanie
kosten - kosztować
zu klein - zbyt małe
bezahlen - opłacać, płacić
monatlich - miesięcznie
die Miete - czynsz
brauchen - potrzebować
mit Balkon - z balkonem
mit zwei Bädern - z dwiema łazienkami
sogar - nawet
ein eigenes Arbeitszimmer - własny gabinet
zu teuer - zbyt drogie
kosten - kosztować
mindestens - przynajmniej, co najmniej
suchen - szukać
 
W zdaniach 8 i 9 na tej samej stronie powtarzamy przyimki miejsca. Przypominam, że w obu tych ćwiczeniach należy uzupełnić zdania lub odpowiedzieć na pytania według poniższego wzoru:
 
 • Zad 8 / Przykład 1 - Unsere Küche ist groß. Wir essen immer in der Küche.
 • Zmiana rodzajników w celowniku: der - dem, die - der, das - dem
 • Zad 9 / Przykład 1 - Wo kann man essen? Im Esszimmer kann man essen. / In der Küche kann man essen.
 
Poprawność wykonania zadań sprawdzimy na lekcji na żywo we środę, do usłyszenia.
 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Dzień dobry! Na tej lekcji poznacie na czym polega tamowanie krwotoku

Nauczycie  się

 • czym jest rana i odróżniać krwawienie od krwotoku;
 • opatrywania rany i tamować krwotoki;
 • wyjaśniać, czym jest wstrząs i jak należy z nim walczyć;
 • wyposażyć właściwie swoją apteczkę;
 • zatamować skutecznie krwotok z nosa;
 • postępować z ciałem obcym, które utkwiło w ranie.

 

 

Skopiujcie  i wklejajcie ten link do przeglądarki internetowej uzyskacie materiał do tematyki.

https://epodreczniki.pl/a/tamowanie-krwotoku/DwZ1Q20ck

na sam koniec proszę sprawdźcie swoją wiedzę rozwiązując zadania. Pozdrawiam Was serdecznie w razie pytań służę Wam pomocą 

 

9 TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ   styczeń 2021

Religia

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 58 ,, Trzech Króli – gdzie jest Mesjasz?oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę napis: Uroczystość Objawienia Pańskiego jest potocznie nazywana świętem Trzech Króli i obchodzona w Kościele katolickim 6 stycznia. Słowo „Betlejem” oznacza dom chleba. Każda Msza Święta jest spotkaniem z Jezusem, który uobecnia się pod postacią chleba. Zadanie : Napisz, kto jest dla ciebie znakiem prowadzącym do Boga, i uzasadnij, dlaczego tak uważasz.

Jako drugą katechezę proszę przeczytać z katechizmu katechezę 27,, Moja diecezja ”, zapisać katechezę,  w zeszycie, jako notatkę proszę odszukać w Internecie najważniejsze wiadomości o naszej diecezji i zapisać je w zeszycie.

Uwaga proszę nie robić zdjęć z uzupełnionymi zadań, sprawdzimy to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 8   imię i nazwisko ".

 

JĘZYK NIEMIECKI
 
Guten Tag,
Dzień dobry Uczniowie, proszę wpisać do zeszytu: datę, temat i notatkę z lekcji.
Montag, der 18. (achtzehnte) Januar, 2021
 
Thema: Was brauchst du, um diese Sportarten zu treiben?

Proszę o wpisanie do zeszytu w formie notatki poniższego słownictwa:
 
 • der Jogginganzug - joggen
 • das Surfbrett - surfen
 •  der Tennisschläger - Tennis spielen
 • der Ball - Fußball spielen
 •  die Badehose - schwimmen
 • das Fahrrad - Rad fahren
 • die Skier - Ski fahren
 • die Inlineskates - inlineskaten
 • das Pferd - reiten.
 

Z uwagi na na fakt, że skończyliśmy rozdział poświęcony Mein Haus/Meine Wohnung proszę o wykonanie dowolną techniką plastyczną na kartce A4, zadania - projektu: Wie sieht das Zimmer eines Teenagers aus?  (Jak wygląda pokój nastolatka?). Pamiętajcie, że nazwy poszczególnych mebli i wyposażenia mieszania / pokoju są zapisane w zeszytach przedmiotowych, proponuję korzystać również ze słownika online na stronie www.pons.pl, z którym pracowaliśmy także na zajęciach stacjonarnych w szkole. W zeszytach przedmiotowych i na końcu rozdziału w podręczniku (strony: 43 - 46) są wszystkie niezbędne do wykonania ćwiczenia informacje. Projekt proszę uzupełnić odręcznymi ilustracjami, wykorzystać czasopisma i gazety dostępne w domu, każdą rzecz podpisujecie po niemiecku. Proszę pamiętać o rodzajnikach! Z zadania można otrzymać ocenę z aktywnej pracy na lekcji. Poprawność wykonania ćwiczenia sprawdzimy na lekcji na żywo we środę.

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Złamania i zwichnięcia typowe objawy urazów kości i stawów oraz ich rodzaje

• opatrywanie złamań, skręceń i zwichnięć

 • sposoby unieruchamiania kończyn

 • zastosowanie chusty trójkątnej

 • postępowanie ratownicze w przypadku urazów kręgosłupa

• zapobieganie urazom przy pracy, w sporcie i podczas rekreacji

Film podsumowujący tematykę złamań

https://www.youtube.com/watch?v=fx8y-EXQjVM

 

 

8 TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ

Religia

 

 

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

 

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 26 ,, Moja parafia i jej historia oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę napisz historię swojej parafii

 

Jako drugą katechezę proszę przeczytać z katechizmu katechezę 57,, Moc truchleje”

Przesłanie Bożego Narodzenia” ” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę przepisz: Od czasów narodzin Jezusa do dnia dzisiejszego nie ma innej osoby, która wywarłaby większy wpływ na dzieje świata. Jezus zmienił bieg historii narodów i poszczególnych ludzi. Nie było nikogo, ktoprzyczyniłby się do tylu zmian prowadzących do dobra. Ta zmiana dokonuje się również dzisiaj. Jezus, rodząc się w sercach konkretnych

osób, zmienia ich życie. Jednak najważniejszym owocem przyjścia Jezusana ziemię jest zbawienie ludzi. Bóg zechciał stać się człowiekiem, tzn. przyjąć ludzkie ciało, odczuwać ból, głód, pragnienie, przeżywać smutek i cierpienie, by dać nam szansę zmartwychwstania do wiecznej radości

 

Uwaga ze względu, na zaistniałą sytuację epidemiologiczną na stronie naszej diecezji Bielsko- Żywieckiej i na YouTube  pojawiły się rekolekcje online do których zobaczenia i wysłuchania serdecznie zachęcam.

 

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6 imię i nazwisko ".

Rekolekcje na ten tydzień:

 

https://www.youtube.com/watch?v=qrBz7_b-03g&feature=emb_logo

 

Uwaga rodzice i starsze rodzeństwo też znajdą tam rekolekcje dla siebie !!!! 

 

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/adwent-2020-rekolekcje-dla-wszystkich/

 

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 8 imię i nazwisko ".

 

JĘZYK NIEMIECKI

Guten Tag,
Dzień dobry Uczniowie, proszę wpisać do zeszytu: datę, temat i notatkę z lekcji.
Montag, der 14. (vierzehnte) Dezember, 2020
Thema: Was feiern die Deutschen?
 
Proszę otworzyć podręcznik na stronie 56. Przeczytaj teksty (A-C) i cztery opisy profili (1-4). Następnie przyporządkuj teksty do właściwych osób. Uwaga jeden tekst pasuje do dwóch osób.
 
 1. Michael mag am liebsten die Feiertage, an denen man Geschenke bekommt. Er bereitet auch gerne Geschenke für seine Familie vor. ........
 2. Klara mag sich mit anderen Menschen gut amüsieren, deshalb nimmt sich gerne an lustigen Events teil. ........
 3. Tante Gertrud hat viel Freizeit und ihr Hobby ist, in einem Chor zu singen. Deshalb mag sie Feste, an denen man viele traditionelle Lieder singt. ........
 4. Markus hat eine kleine Schwester. Er mag mit ihr basteln, mit Farben malen und Dinge dekorieren, besonders vor Festtagen. ........
 
Proszę wpisać do zeszytu słownictwo wraz z tłumaczeniem. Poprawność wykonania ćwiczenia i nowe słownictwo omówimy na lekcji na żywo we środę.
 
Wortschatz:
 
 • das Weihnachten: die Geburt, die Adventszeit, die Erwartung, der Adventskalender, der Weihnachtsmarkt, der Heilige Abend, das Weihnachtslied, die Weihnachtslieder, bescheren, feiern
 
 • der Karneval / (der Fasching): der Höhepunkt, die Weiberfastnacht, der Aschermittwoch, die Macht, ergreifen, der Rosenmontag
 
 • das Ostern: der Christ, die Auferstehung, der Ostersonntag, die Fastenzeit, der Gläubige, der Osterhase, verstecken
 
 

7 TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ

RELIGIA 7  tydzień nauki zdalnej 7-11 grudnia 2020

 

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 24 ,, Na ile mogę się zbliżyć do

Boga? Sakrament Eucharystii” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę przepisz: Właściwe przygotowanie do

Eucharystii obejmuje:

• zachowanie ustalonego przez

Kościół postu,

• przyjęcie postawy wyrażającej

szacunek wobec Jezusa

w Eucharystii (gesty, ubranie),

• radość ze spotkania z Chrystusem,

• zadbanie o stan łaski uświęcającej

przez przystąpienie do sakramentu

pokuty,

• pojednanie z ludźmi (por. KKK

1387).

 

Jako drugą katechezę proszę przeczytać z katechizmu katechezę 25,, Z Jezusem i do Jezusa

Kult Najświętszego Serca Pana” ” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę przepisz ostatnią obietnice Jezusa: Z nadmiernego miłosierdzia mego Serca obiecuję ci, że wszechmocna miłość tego Serca wszystkim przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św. da ostateczną łaskę pokuty tak, że

nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez sakramentów świętych i że Serce

moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

 

Uwaga ze względu, na zaistniałą sytuację epidemiologiczną na stronie naszej diecezji Bielsko- Żywieckiej i na YouTube  pojawiły się rekolekcje online do których zobaczenia i wysłuchania serdecznie zachęcam.

 

Rekolekcje na ten tydzień:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFXVWzUzrqI&feature=emb_logo

 

Uwaga rodzice i starsze rodzeństwo też znajdą tam rekolekcje dla siebie !!!! 

 

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/adwent-2020-rekolekcje-dla-wszystkich/

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z uzupełnionymi ćwiczeniami, sprawdzimy to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 8 imię i nazwisko ".

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Dzień dobry!

Na dzisiejszej lekcji chcę abyście zapoznali się  z poniższą tematyką.

https://epodreczniki.pl/a/przytomny---nieprzytomny/D13Tq0MZG

 

Zwrócicie uwagę na:

 • Ocenę stanu przytomności poszkodowanego;
 • udrażnianiu dróg oddechowych;
 • odróżnianiu oddech prawidłowy od nieprawidłowego;
 •  jak układać poszkodowanego w pozycji bocznej;
 • jak obracać poszkodowanego z brzucha na plecy.

Pozdrawiam Was serdecznie!

 

6 tydzień  nauki zdalnej

RELIGIA 6  tydzień nauki zdalnej 30-4 grudnia 2020

 

 

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 22 ,,Obowiązek, ale i przywilej. Udział we Mszy Świętej” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę napisz z jakich części składa się Msza Święta.

 

Jako drugą katechezę proszę przeczytać z katechizmu katechezę 23,,Oto Wielka tajemnica wiary. Modlitwa Eucharystyczna” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę proszę zapisać zapamiętaj strona 78

 

 

Uwaga ze względu, na zaistniałą sytuację epidemiologiczną na stronie naszej diecezji Bielsko- Żywieckiej i na YouTube  pojawiły się rekolekcje online do których zobaczenia i wysłuchania serdecznie zachęcam.

 

https://www.youtube.com/watch?v=WBIF3doNJFk&feature=emb_logo

 

https://www.youtube.com/watch?v=01FDnHc7sGc

 

 

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/adwent-2020-rekolekcje-dla-wszystkich/

 

 

Uwaga rodzice i starsze i młodsze rodzeństwo też znajdą tam rekolekcje dla siebie !!!! 

 

 

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej!!!

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 8 imię i nazwisko”

 

JĘZYK NIEMIECKI

Guten Tag,
Dzień dobry Uczniowie, proszę wpisać do zeszytu: datę, temat i notatkę z lekcji.
Montag, der 30. (dreißigste) November, 2020
Thema: Hier wohne ich! (Tutaj mieszkam!)
 
Zad I. Proszę przeczytać tekst w podręczniku na stronie 38 i ułożyć zdania z podanych wyrazów. Zadanie wykonujecie według przykładu:
 
Beispiel: Die Wohnung von Steffi liegt im Zentrum von Erlangen. (Mieszkanie Steffi leży w centrum Erlangen.)
 
Zad II. Wie ist die Wohnung? Schreib die Sätze ins Heft. (Jakie jest to mieszkanie, proszę dokończyć logicznie zdania i wpisać do zeszytu. Proszę skorzystać ze słownika online na stronie www.pons.pl)
 
 1. Die Wohnung ist ............................... . (Mieszkanie jest .......................................... .)
 2. Das Bad ist ...................................... . (Łazienka jest ............................................. .)
 3. Der Balkon ist .................................. . (Balkon jest ................................................. .)
 4. Die Küche ist ................................... . (Kuchnia jest ............................................... .)
 5. Das Schlafzimmer ist ....................... . (Sypialnia jest ................................................)
 6. Das Wohnzimmer ist ........................ . (Salon/Pokój dzienny jest ............................. .)
 7. Der Flur ist ...................................... . (Korytarz jest ............................................... .)
 • praktisch
 • groß
 • gemütlich
 • nicht sehr groß
 • klein
 • sehr schön
 • nützlich
Wortschatz (Słownictwo):
 
 • das Zimmer (pokój), der Raum (pomieszczenie), das Schlafzimmer (sypialnia), das Wohnzimmer (pokój dzienny/salon), das Esszimmer (jadalnia), das Arbeitszimmer (pracownia/gabinet), das Kinderzimmer (pokój dziecięcy), der Flur (przedpokój/korytarz), die Küche (kuchnia), die Speisekammer (spiżarnia), das Bad (łazienka), die Toilette (toaleta), die Garage (garaż), die Terasse (taras), der Garten (ogród), der Stock (piętro), das Treppenhaus (klatka schodowa)
 
Hausaufgabe (Zadanie domowe): Proszę uzupełnić krótki tekst, a następnie napisać w zeszycie odpowiedzi na pytanie: Wo wohnst du? (Gdzie mieszkasz?). Poprawność wykonania zadań z lekcji i zadania domowego sprawdzimy we środę podczas lekcji na żywo.
 

BIOLOGIA

Temat : Mutacje.
 

Temat realizowany w tym tygodniu jest w podręczniku na stronie 40 – 45.
 

W razie pytań skorzystaj z e – maila karwackabasia@wp.pl

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Dzień dobry ósmoklasiści!

Proponuję na tej lekcji zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Znajomość tej tematyki znacznie ułatwi Wam właściwie i sprawnie postępowanie na miejscu wypadku.

Proszę otwórzcie poniższy link i zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia:

czym jest pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc i medyczne czynności ratunkowe;

 • Zapamiętajcie numery alarmowe i opisywać zasady wzywania służb ratowniczych;
 • wyjaśniać pojęcia „złota godzina” i „platynowe minuty”;
 • czym jest  „łańcuch przeżycia”.

 

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc---podstawy/D1D9zb1w9

Pozdrawiam Was Marek Wisła

5tydzień  nauki zdalnej

RELIGIA 23-27 listopad 2020

 

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 20 ,,Ten który zmartwychwstał wstąpił do nieba, aby dalej być obecny” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę proszę przepisać ,,Niebo jest …. na ziemi” str 86 oraz cytat J 14, 2-3

 

Jako drugą katechezę proszę przeczytać z katechizmu katechezę 21,,Przyjdzie, aby nas osądzić” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę proszę zapisać zapamiętaj strona 72

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej!!!

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 8 imię i nazwisko”

 

JĘZYK NIEMIECKI

Guten Tag,
Dzień dobry Uczniowie, przypominam o zapisaniu do zeszytu daty, tematu i notatki z lekcji.
Montag, der 23. (dreiundzwanzigste) November, 2020
Thema: Zwischenstation - (Utrwalenie materiału gramatyczno - leksykalnego rozdział II)
 
 
Dziś proszę o wykonanie karty pracy w podręczniku na stronach 35 i 36 (Zadania od 5 do 9). Wykonane ćwiczenia proszę wpisać do zeszytu. Proszę pamiętać, że podręcznik oddajecie na końcu roku szkolnego do biblioteki i nie wolno w nim pisać. Poprawność wykonania sprawdzimy na lekcji na żywo we środę, przypominam również o przygotowaniu do zaplanowanej kartkówki
 

GEOGRAFIA

                                  Dzień dobry,

Temat obejmuje treści zawarte w podręczniku na str. 44-49.

Proszę przeczytać tekst . Następnie zapiszcie w zeszycie : temat, podaną notatkę oraz

zadanie.

TEMAT: INDIE –KRAJ KONTRASTÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH.

Notatka:

 1. Leżą w południowej części Azji( w większości na  Półwysep Indyjskim) nad Oceanem Indyjskim.
 2. Pod względem obszaru zajmują II miejsce w Azji , a VII na świecie.
 3. W północnej części kraju znajdują się Himalaje oraz góry Karakorum.

Na południe od nich rozciągają się niziny: Indusu i Gangesu.

Centralną część Indii  zajmuje wyżyna Dekanu.

 1. Większość terytorium znajduje się w zasięgu klimaty zwrotnikowego monsunowego.
 2. Indie to 2 pod względem liczby ludności kraj świata ( po Chinach).Żyje w nim prawie

18% ludności Ziemi.

Wskaźnik przyrostu naturalnego od wielu lat utrzymuje się na poziomie kilkunastu promili. Każdej dekady liczba ludności wzrasta o 150mln osób.

Szybko rosnąca liczba ludności oraz ubóstwo znacznej części społeczeństwa to źródła wielu problemów: Należą do nich min. : brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych ,powstawanie slumsów w wyniku niekontrolowanego przenoszenia się ludności do miast , nierówności społeczne

 

 1. Indie to kraj ogromnych kontrastów
 1. społecznych . To  kraj bogaczy i nędzarzy.

Takie rozwarstwienie wynika min. z systemu kastowego( zgodnie z ich wiarą tzn. hinduizmem każdy człowiek w momencie narodzin przypisany jest do konkretnej kasty , czyli warstwy społecznej) . ( str. 46)

 1. religijnych ( str. 46- wykres Struktura religijna Indii w 2016 r)
 2. etnicznych i językowych .W Indiach istnieje kilkaset grup etnicznych , które posługują się ponad 800 językami i 1600 dialektami.
 3.  edukacyjnych .Mimo , że zgodnie ich  z konstytucją edukacja jest powszechna,   obowiązkowa  i bezpłatna to około 350 mln mieszkańców to analfabeci ( 25%

Największy odsetek stanowią kobiety. Jednocześnie co roku indyjskie uczelnie opuszcza prawie 2.5 mln doskonale wykształconych absolwentów. Otwierane są tu   filie najlepszych światowych uczelni. Wielu  naukowców , wybitnych i uznanych w     świecie specjalistów z różnych dziedzin to właśnie Hindusi.

 1. Ogromny potencjał rozwojowy Indii sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Wynika to min. z :

- dużej liczby ludności , który powoduje , że kraj postrzegany jest jako ogromny rynek

   zbytu

-  taniej, wykształconej, anglojęzycznej kadry pracowniczej

-  reform gospodarczych zapoczątkowanych w latach 90 XX wieku ( prywatyzacja

   państwowych przedsiębiorstw , wprowadzenie ułatwień podatkowych dla firm  

    zagranicznych )

-   zielonej rewolucji w latach 60 XX wieku . W jej wyniku wprowadzono nowe    odmiany ryżu i pszenicy , dzięki czemu stało się możliwe uzyskiwanie wysokich plonów.

        8.  Są czołowym producentem i  eksporterem min.: ryżu, herbaty, trzciny cukrowej ,

               bawełny i tytoniu .Mimo tego nadal występują trudności z zaspokojeniem potrzeb

               żywieniowych mieszkańców.

Znaczna część rolnictwa jest niestety  zacofana .Cały czas  używa się w nich  prymitywnych narzędzi , a siłę pociągową stanowią bawoły.

 

 1. W gospodarce coraz większa rolę odgrywa przemysł. Najważniejszymi gałęziami

przemysłu przetwórczego są : włókienniczy , odzieżowy i spożywczy. W ostatnich latach rozwinął się także przemysł motoryzacyjny i hutniczy. Od początku XXI

wieku obserwuje się gwałtowny rozwój przemysłu zaawansowanych technologii.

Jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu hight- tech jest SILICON PLATEAU

(silikon plato) w południowych Indiach. Rozwinął się tam przemysł elektroniczny , zwłaszcza komputerowy, biotechnologiczny, lotniczy oraz technologii kosmicznych.

 1. Kraj ten jest ważnym dostawca wielu produktów przemysłowych : samochodów

Programów komputerowych, artykułów chemicznych i stali.

 1. Największe aglomeracje to: Mumbaj ( dawniej Bombaj) , Delhi i Kolkata ( dawniej Kalkuta)

 

ZADANIE

 

Proszę na podstawie podręcznika str. 52-57 opisać BLISKI WSCHÓD i przesłać do oceny do dnia 02.12.20r.

                                                              Str.2

 

BIOLOGIA

5 tydzień (23 - 27 listopada)
 

Temat : Dziedziczenie płci u człowieka.
 

Temat realizowany w tym tygodniu jest w podręczniku na stronie 36 – 39.
 

W razie pytań skorzystaj z e – maila karwackabasia@wp.pl

 

FIZYKA

Tematy do realizacji z fizyki w dniach 23 10 – 27 10 2020

Klasa 8

Lekcja
Temat: Właściwości magnetyczne przewodnika , przez który płynie prąd elektryczny
( podręcznik str 128 - 130 )
 
Doświadczenie Oersteda
Przewodniki przez które płynie prąd wykazują właściwości magnetyczne.
Prąd elektryczny płynący w przewodniku, wytwarza wokół niego pole magnetyczne.
Przerysuj rysunek ze str 128 – doświadczenie 28.
Istnienie pola magnetycznego możemy stwierdzić za pomocą igły magnetycznej (kompasu)
Igła magnetyczna wychyla się w chwili zamknięcia obwodu elektrycznego. Po wyłączeniu prądu wraca do pierwotnego położenia.. Zmianakierunku przepływu prądu powoduje wychylenie się igły magnetycznej w przeciwną stronę.

Odziaływanie magnesów trwałych i przewodnika z prądem
Zwojnica
Jest to przewodnik w kształcie koła ( str 130 – dwa rysunki obok siebie – proszę je przerysować do zeszytu)
Kiedy przez zwojnicę nie płynie prąd nie wykazuje właściwości magnetycznych.
Kiedy przez zwojnicę płynie prąd – staje się ona magnesem. Ułożenie biegunów magnetycznych takiej zwojnicy zależy od kierunku płynięcia w niej prądu

 

 


Lekcja
Temat: Wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem elektrycznym
(podręcznik str130 – 133)

Oddziaływanie magnetyczne występuje również między dwoma prostoliniowymi przewodnikami przez który płynie prąd elektryczny umieszczonymi względem siebie równolegle
Przerysuj do zeszytu ze str 131 tylko rys C i D( na górze po prawej stronie)


Gdy prąd płynie w dwóch równoległych przewodnikach w tą samą stronę  - to te przewodniki przyciągają się.
Gdy prąd płynie w dwóch równoległych przewodnikach w przeciwnych kierunkach – to te przewodniki odpychają się.

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowe zasady postępowania ratownika na miejscu wypadku

 

Początek formularza

Dzień dobry moi drodzy ósmoklasiści!

Dziś przygotowałem dla Was temat dotyczący algorytmu postępowania ratownika na miejscu wypadku. Oto link do lekcji https://epodreczniki.pl/a/podstawowe-zasady-postepowania-ratownika-na-miejscu-wypadku/DkFXLFGg8

 Proszę skupcie się na następujących treściach :

 • wyśnijcie terminy: pierwsza pomockwalifikowana pierwsza pomoc i medyczne czynności ratunkowe;
 • wymieńcie  numery alarmowe i zasady wzywania służb ratowniczych;
 • rozszyfrujcie  pojęcia złotej godziny i platynowych minut;
 • opiszcie  ogniwa łańcucha przeżycia.

Pozdrawiam Was serdecznie, życzę dużo zdrowia i cierpliwości.

 

 

 

4 TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ

RELIGIA 4  tydzień nauki zdalnej 16-20 listopad 2020

 

 

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 18 ,,Czekamy na Boga, który przychodzi” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę proszę napisać czym jest adwent?

Jako drugą katechezę proszę przeczytać z katechizmu katechezę 19,,Spotkanie z Jezusem, który umarł i Zmartwychwstał” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę proszę zapisać fragment zapamiętaj ze strony 66 od słów ,,Najważniejszym spotkaniem….  do samego Boga”

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej!!!

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 8 imię i nazwisko”

 

JĘZYK NIEMIECKI

Guten Tag,
Dzień dobry Uczniowie, przypominam o zapisaniu do zeszytu daty, tematu i notatki z lekcji.
 
Montag, der 16. (sechzehnte) November, 2020
Thema: Was machst du am Nachmittag? (Co robisz po południu?)
 
 • am Morgen (rano)
 • am Vormittag (przed południem)
 • zu Mittag (w południe)
 • am Nachmittag (po południu)
 • am Abend (wieczorem)
 • in der Nacht (w nocy)
 
Was machst du am Morgen? (Co robisz rano?)
Am Morgen frühstücke ich. (Rano jem kolację.)
 
Was machst du am Nachmittag? (Co robisz po południu?)
Am Nachmittag lerne ich für die Schule. (Po południu uczę się do szkoły.)
 
Was machst du am Abend? (Co robisz wieczorem?)
Am Abend esse ich Abendbrot. (Wieczorem jem kolację.)
 
Przypominam z poprzednich lekcji: W języku niemieckim wiele czasowników ma przedrostki np. ab - ablaufen, an - anfangen, auf - aufstehen, ein - einkaufen. W zdaniach prostych wymienione przedrostki oddzielają się od tematu czasownika i występują zawsze na końcu zdania. Stąd czasowniki z takimi przedrostkami nazywamy rozdzielnie złożonymi. Przedrostki rozdzielne są akcentowane. W funkcji przedrostka rozdzielnego może wystąpić także przysłówek fern - fernsehen, mit - mitmachen, nach - nachsprechen, vor - vorstellen, zu - zuhören.
 
Pory dnia podajemy podobnie jak dni tygodnia, stawiając przed rzeczownikiem am.
 
 • am Montag (w poniedziałek)
 • am Dienstag (we wtorek)
 • am Morgen (rano)
 
Jeśli chcesz podać porę dnia w określonym dniu tygodnia, możesz łączyć wyrazy według następującego wzoru: am Nachmittag + am Samstag = am Samstagnachmittag
 
Jeśli chcesz powiedzieć, że jakaś czynność odbywa się regularnie o określonej porze dnia (np. wieczorami) lub danego dnia tygodnia (np. we wtorki), dodaj do rzeczownika końcówkę - s i zapisz go małą literą. W ten sposób powstanie przysłówek określający częstotliwość. Abend + s = abends, Dienstag + s = dienstags
 
 
Proszę przeczytać poniższe przykłady. Jaką funkcję pełnią w zdaniu wyróżnione wyrazy?
 
 1. Ich gehe immer in die Schule.
 2. Ich gehe manchmal ins Theater.
 3. Ich gehe oft in den Park.
 
Wyróżnione wyrazy (immer - zawsze, manchmal - czasami, oft - często) określają bliżej orzeczenie i nazywają się okolicznikami. W powyższych przykładach są to okoliczniki czasu i miejsca. W języku niemieckim obowiązuje zasada, że jeśli w zdaniu występują obok siebie różne okoliczniki, to okolicznik czasu poprzedza inne.
 
Zad. I Utwórz czasowniki rozdzielnie złożone i dopisz ich polskie znaczenie. (Zeszyt ćwiczeń str. 23 zad. 6)
 • 1. wstawać / auf - - stehen = aufstehen (wstawać)
Zad II. Uzupełnij zdania. (Zeszyt ćwiczeń str. 28 zad. 15)
 • 1. Am Montag gehe ich in die Sprachenschule.
Zad III. Uzupełnij zdania. (Zeszyt ćwiczeń str. 23 zad. 16)
 • 1. Timo frühstückt um 7.15 Uhr.
Zad IV.  Ułóż zdania według planu zajęć Sebastiana. (Zeszyt ćwiczeń str. 29 zad. 18)
 • 1. Am Montag geht Sebastian in die Sprachenschule.
Poprawność wykonania zadań sprawdzimy we środę na lekcji na żywo.
 

 

                               GEOGRAFIA- klasa 8

 

Temat obejmuje treści w podręczniku str. 36-43.

Przeczytajcie  tekst, a następnie zapiszcie w zeszycie : temat , podaną notatkę oraz  ćwiczenie .

 

TEMAT: Chiny – najludniejszy kraj świata.

Notatka:

 1. To 3 pod względem powierzchni państwo świata( po Rosji i Kanadzie).

Zajmują 9,6 mln km2.

 1. Około ¾ tereny to obszary powyżej 900 m n.p.m.

W zachodniej części przeważają wysokie góry ( Himalaje, Kunlun, Tienszan)

oraz wyżyny ( min. najwyżej położona na świecie -Tybetańska).

We wschodniej części znajdują się rozległe niziny : Chińska i Mandżurska.

 1. Klimat jest zróżnicowany. Wschodnia część jest pod wpływem cyrkulacji monsunowej. W zachodniej części niewielkie sumy opadów przyczyniły się do

powstania tam stepów i Pustyn.

 1. To najludniejsze państwo świata ( prawie 1, 4 mld osób).

 

Ogromna liczba mieszkańców spowodowana jest bardzo wysokim przyrostem naturalnym w latach 60 i 70 XX wieku ( 30%0). Dlatego władze wprowadziły pod koniec lat 70 XX wieku program kontroli urodzeń zwany także polityką jednego dziecka.

Program sprawił, że przyrost naturalny jest obecnie względnie niski . Niemniej jednak polityka demograficzna przyniosła  poważne konsekwencje społeczne.

Są to min. :

- zachwianie równowagi płci ( każda rodzina powinna mieć potomka płci męskiej)

- szybkie starzenie się społeczeństwa ( w przyszłości brak rąk do pracy , rosnąca liczba emerytów)

 

W roku 2015 rząd Chin odszedł od polityki jednego dziecka. Obecnie małżeństwa mogą mieć dwoje dzieci.

       5. Ludność rozmieszczona jest bardzo  nierównomiernie.  Średnia gęstość

          Zaludnienia to 144os. / km2.Aż 95 % ludności zamieszkuje 

          wschodnie regiony ( łagodny klimat, nizinne tereny, żyzne gleby).

          Najgęściej zaludnionym obszarem jest Nizina Chińska 500os./km2.

           Najsłabiej zaludnione tereny to część północna i  zachodnia ( obszary górskie,

           wyżynne, pustynne, półpustynne i stepowe . Gęstość zaludnienia wynosi

           5 os. / km2.

6.To jedno z najszybciej rozwijających się  gospodarczo krajów i

   druga największa gospodarka na świecie. Są największym   

    eksporterem dóbr i usług.

7. Do szybkiego wzrostu gospodarczego przyczyniły się :

a) reformy gospodarcze w latach 60 i 70 XX wieku – stworzenie stref  

    rozwoju gospodarczego

b) prywatyzacja

c) duże inwestycje firm zagranicznych

d) rezygnacja z pracochłonnych i energochłonnych gałęzi przemysłu

e) rozwój sektorów opartych na innowacjach i nowoczesnych technologiach

f) duże środki finansowe na badania , programy badawczo – rozwojowe , kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry.

 

Zadanie

 

Opisz gospodarkę ( przemysł i rolnictwo)Chin.

 

BIOLOGIA

4 tydzień (16 - 20 listopada)
 

Temat : Dziedziczenie płci u człowieka.

 

Przeczytaj temat z podręcznika str. 32 – 35, do zeszytu przedmiotowego napisz notatkę „To najważniejsze”.

W razie pytań skorzystaj z e – maila karwackabasia@wp.pl

 

FIZYKA

Tematy do realizacji z fizyki w dniach 16 10 – 20 10 2020

 

Klasa 8

 

Lekcja

Temat: Bieguny magnetyczne. Kompas

( podręcznik str 120 - 122 )

 1. Każdy magnes ma dwa bieguny

  N – pólnocny ( kolor niebieski)

  S – południowy ( kolor czerwony)

 2. Pojedynczy biegun nigdy nie występuje

 3. Magnesy przyciągają do siebie drobne przedmioty stalowe.

 4. Najsilniejsze oddziaływania magnetyczne występują na lońcach magnesów a najsłabsze w części środkowej magnesu.

 5. Wokół magnesu istnieje przestrzeń, którą nazywamy polem magnetycznym. Jeżeli w polu magnetycznym umieścimy drobne przedmioty stalowe, działają na nie siły magnetyczne – będą one przyciągane.

 6. Magnesy zwrócone do siebie biegunami różnoimiennymi przyciągają się a zwrócone biegunami jednoimiennymi – odpychają się.

 7. Ziemia jest naturalnym magnesem. Zachowuje się tak , jakby w jej wnętrzu był olbrzymi magnes.

  Przerysuj do zeszytu ze str 122 rysunek przedstawiający ziemię z jej biegunami – geografiznymi i magnetycznymi.

 8. Naisz do czego służy magnes i jak jest zbudowny

 

 

 

 

Lekcja

Temat: Oddziaływanie magnesów na materiały magnetyczne

(podręcznik str 123 – 125)

 

 

Przeczytaj powyższy tekst i odpowiedz na pytania:

 1. Co to są ferromagnetyki i jakie mają właściwości

 2. Co to jest domena magnetyczna

 3. Co to jest magnes trwały

 4. Na czym polega namagnesowanie.

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Dzień dobry!

Na dzisiejszej lekcji chcę abyście zapoznali się z prawami i obowiązkami policjanta oraz obywatela.

Zwrócicie uwagę na:

 

 • Jak określać zadania Policji;
 • Jak wymieniać uprawnienia policjantów dotyczące stosowanych przez nich środków przymusu;
 • Jak wyjaśniać uprawnienia obywateli w trakcie czynności wykonywanych przez policjantów;
 • opisywać przebieg kontroli pojazdu

Pozdrawiam miłego zgłębiania wiedzy J

 

 

TRZECI TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ

EDB

Moi drodzy bardzo proszę zapoznajcie się z tą tematyką i zwróćcie uwagę na poniższe zagadnienia. W razie pytań proszę kontaktujcie się ze mną chętnie wyjaśnię wszystkie wątpliwości.

 

https://epodreczniki.pl/a/przytomny---nieprzytomny/D13Tq0MZG

 

 • oceniana stan przytomności poszkodowanego;
 • udrożniane drogi oddechowe;
 • odróżnianie oddech prawidłowy od nieprawidłowego;
 • układanie poszkodowanego w pozycji bocznej;
 • obracanie  poszkodowanego z brzucha na plecy

 

GEOGRAFIA – KLASA 8

 

Dzień dobry wszystkim!

Proszę przeczytać tekst w podręczniku na str.28 - 35. Następnie zapiszcie w zeszycie: temat,
podaną notatkę oraz ćwiczenie.

TEMAT: Japonia -  symbol nowoczesnej gospodarki.

Notatka:

1.To kraj wyspiarski położony u wschodniego wybrzeża Azji na Oceanie Spokojnym.

2. Jej terytorium obejmuje ponad 6 tyś. wysp . Największe z nich to : Honsiu, Hokkaido  ,

   Kiusiu , i Sikoku. Stanowią one aż 98 % powierzchni kraju

3. Leży w zasięgu 3 stref klimatycznych: umiarkowanej, podzwrotnikowej i zwrotnikowej.

   Klimat kształtuje również cyrkulacja monsunowa.

4. Należy do najgęściej zaludnionych państw świata 335 osób/ km2.

    Liczba ludności wynosi 126,7 mln . Należą do najdłużej żyjących – średnia długość życia

   wynosi 83,7 lat.

5. W krajobrazie dominują wyżyny i góry, które zajmują około 85 % jej obszaru.

6. Leży na styku 3 płyt litosfery( eurazjatyckiej, pacyficznej i filipińskiej) co sprawia , że  występują tam częste wybuchy wulkanów i  trzęsienia ziemi, którym towarzyszą fale tsunami

7.  Jej dynamiczny rozwój nastąpił po II wojnie światowej. Związane to było min. z :

    a) pomocą finansową i dużymi inwestycjami  ze strony USA

    b) dużymi nakładami finansowymi na oświatę i badania naukowe

    c)  narodowymi  cechami : dyscyplina, wytrwałość, lojalność, honor , pracowitość,

        wzajemne zaufanie i szacunek, współpraca w dążeniu do celu, hierarchiczność i ścisłe

        wykonywanie poleceń.

 8. Kluczową rolę w japońskiej gospodarce odgrywa przemysł przetwórczy , zwłaszcza

    zaawansowanych technologii min. ; elektroniczny, optyczny, farmaceutyczny.

Ćwiczenie

Opisz gospodarkę Japonii.

Historia 8a,b

3tydzień (09.11-13.11.2020)

 

Temat 1 :Sprawdzian wiadomości-test.

 

Temat 2:Władze polskie na uchodźctwie.

Przeczytaj tekst  z podręcznika str.60-64,ze strony 98 przepisz temat 2.

Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=vHp6PcU0qjw

 

WOS

Temat 1,2: Ochrona praw człowieka.

Przeczytaj tekst  z podręcznika str.46-47,ze strony 62 przepisz  7 i 8 kropkę –Rzecznik Praw Człowieka ;Rzecznik Praw Dziecka

Zadanie-Wypisz przyczyny łamania praw człowieka i jedną opisz

Klasa 8a

J.polski

3 tydzień(09.11-13.11.2020)

Temat 1: Podążając za autorytetem.

Przeczytaj wywiad z podręcznika str.108-111. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. Do zeszytu wpisz znaczenie słów: „autorytet” i „idol”.

 

Temat 2, 3: Po powrocie z kina lub teatru.

 

Zapoznaj się z informacjami ze strony 112  do 115. Do zeszytu przepisz wiadomości ze strony 112.

 

Temat 4: Telewizja.

 

Przeczytaj informację ze strony 120- 123. Następnie przepisz do zeszytu główne elementy przekazu telewizyjnego (str. 121) oraz wiadomości na temat, jak oceniać przekaz telewizyjny (str. 122).

 

Temat 5: Treść, a zakres wyrazu.

Zapoznaj się z informacjami ze strony ze strony 124- 125. Do zeszytu przepisz nową wiadomość.

 

Zadanie: „Zeszyt ćwiczeń” str. 22-23 oraz str. 82- 85.

Prześlij do 16.11.na adres email: lsordyl13@gmail.com

 

Lektura: Adam Mickiewicz- „Pan Tadeusz”.

JĘZYK ANGIELSKI

KLASA VIII A

Wykonaj w zeszycie zad. 1, 2, 3 i 4 ze str. 30 w podręczniku. Wskazówki otrzymasz mailem.

Wykonaj zad. 6 oraz 7 ze str. 31 w podręczniku. Wykonaj otrzymane notatki w zeszycie.

RELIGIA

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 17 ,,Życie Jezusa odczytane na osi i w spirali czasu, rok liturgiczny” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę proszę napisać wydarzenia z życia Jezusa oraz Dzień wspomnienia w liturgii oraz schemat roku liturgicznego strona 59

Jako drugą katechezę proszę zobaczyć: https://www.youtube.com/watch?v=Po00QlBLMT0&t=866s

Pierwszą godzinę filmu !!!!

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej!!!

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 8 imię i nazwisko”

 

FIZYKA:    Tematy do realizacji w dniach  9 11 – 13 11 2020

 Klasa 8

Lekcja
Temat: Podsumowanie wiadomości dotyczących prądu elektrycznego

Powtórz przerobiony materiał z prądu elektrycznego w oparciu o podręcznik
str 112  - 113
Obliczanie energii elektrycznejstr 99 – 98, zapoznaj  się z przykładem zadania na
 str 99, spróbuj go rozwiązać w zeszycie.


Lekcja
Temat: Sprawdzian pisemny z prądu elektrycznego


Proszę wydrukować powyższy sprawdzian , rozwiązać i wkleić do zeszytu, osoby ,które nie mają drukarki przepisują i rozwiązują w zeszytach.


Nazwisko imię                                   Grupa 2                                          Data

…...................................                      ….............                                      ….................

 

SPRAWDZIN Z PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Pytania na ocenę dostateczną
1. Co to jest natężenie prądu, podaj wzór – objaśnij symbole wraz z jednostkami.
2.  Kiedy napięcie elektryczne jest równe 1 V.
3.   Podaj wzór na moc prądu elektrycznego, objaśnij symbole wraz z jednostkami.
 4. Jaka jest treść prawa Ohma.
 5. Kiedy opór elektryczny jest równy 1 Ohm.

Zadanie na ocenę dobry
Żarówka o mocy 75 W włączono do napięcia 230 V. Jaki jest opór żarówki ?

Zadanie na ocenę bardzo dobry
Jaka moc wydzieli się na żarówce o oporze 24 Ώ, jeżeli płynie przez nią prąd o natężeniu 0,8 A .

 

JĘZYK NIEMIECKI

Guten Tag,

Dzień dobry Uczniowie,

Dziś troszkę materiału leksykalno - gramatycznego do powtórzenia. Proszę zapisać do zeszytów przedmiotowych, datę, temat lekcji i notatkę.

Montag, der 9. (neunte) November, 2020

Thema: Was machst du in der Freizeit?

Wortschatz:

 • Was ist dein Hobby? (Jakie jest Twoje hobby?)

 

 • Mein Hobby ist Tennis. (Moim hobby jest tenis.)

 

 • Was magst du? (Co lubisz?)

 

 • Ich mag Tennis. (Lubię tenis.)

 

 • Spielst du gern Basketball? (Czy lubisz grać w koszykówkę?)

 

 • Ich spiele gern Basketball. (Lubię grać w koszykówkę.)
Jeszcze raz wpisujemy do zeszytu odmianę przez osoby w czasie teraźniejszym Präsens czasownika mögen (lubić).
 
Liczba pojedyncza (Singular):
 
ich mag  ja lubię
du magst – ty lubisz
er mag – on lubi
sie mag – ona lubi
es mag – ono lubi
 
Liczba mnoga (Plural):
 
wir mögen – my lubimy
ihr mögt – wy lubicie

sie mögen – one/oni lubią
Sie mögen – Pan, Pani, Państwo lubią
 • Was ist das? - Co to jest?
 • Das ist ein Foto von einem Porsche. - To jest zdjęcie Porsche.
 • Magst du Autos? - Czy lubisz samochody?
 • Ich bin ein Autofan. - Jestem fanem samochodów.
 • Was ist dein Hobby? - Jakie jest Twoje hobby?
 • Ich mag Rockmusik. - Lubię muzykę rockową.
 • Ich höre gern Metallica. - Lubię słuchać zespołu Metallica.
 • Ich höre auch klassische Musik. - Słucham też muzyki klasycznej.
 • Ich surfe gern im Internet. - Lubię serfować w internecie.
 • Ich spiele gern Computerspiele. - Lubię grać w gry komputerowe.
 • Ich chatte gern. - Lubię czatować w sieci.
 • Ich chatte oft mit meinen Freunden. - Czatuję często z moimi przyjaciółmi.
 • Ich mache Fotos. - Robię zdjęcia.
 • Ich spiele Fußball. - Gram w piłkę nożną.
 • Ich mag Natur. - Lubię naturę.
 • Ich spiele Gitarre. - Gram na gitarze.
 • Ich mag Schokolade. - Lubię czekoladę.

 

 • Was mag Eva? (Co lubi Eva?)
 • Eva mag Computerspiele. (Eva lubi gry komputerowe.)
 • Was mag Markus? (Co lubi Markus?)
 • Markus mag Pizza. (Markus lubi pizzę.)

 

Teraz powtórzenie z nazw zawodów. Zapisz wszystkie przykłady do zeszytu, uważaj na formy żeńskie.

 • Was ist er von Beruf? (Kim on jest z zawodu?) Er ist Arzt von Beruf. (On jest lekarzem z zawodu.)
Pamiętaj: der Kellner (kelner) - die Kellnerin (kelnerka)
 
Zad. I Proszę utworzyć żeński odpowiednik zawodu i dopisać jego polskie znaczenie. Korzystaj ze słownika www.pons.pl
 1. der Architekt - ...............................
 2. der Arzt -
 3. der Busfahrer -
 4. der Fahrer -
 5. der Fotograf -
 6. der Friseur -
 7. der Informatiker -
 8. der Journalist -
 9. der Kellner -
 10. der Koch -
 11. der Lehrer -
 12. der Maler -
 13. der Medizinstudent -
 14. der Politiker -
 15. der Polizist -
 16. der Programmierer -
 17. der Rentner -
 18. der Schüler -
 19. der Sportler -
 20. der Tierarzt -
 21. der Arzt -
 22. der Buchhalter -
 23. der Verkäufer -
 24. der Tischler / Schreiner -
 25. der Schauspieler -
 26. der Rechtsanwalt -
 27. der Zahnarzt -
 28. der Schneider -
 29. der Gärtner -
 30. der Sänger -
 31. der Schriftsteller -
 32. der Feuerwehrmann -
 33. der Schuhmacher-
 34. der Imker -
 35. der Bäcker -
Hausaufgabe (Zadanie domowe): Proszę wykonać powyższe ćwiczenie powtórzeniowo - utrwalające w zeszycie przedmiotowym, proszę nie wysyłać pracy na mój służbowy adres mailowy, ponieważ poprawność wykonania sprawdzimy na lekcji na żywo we środę (18.XI.2020), w tym tygodniu we środę obchodzimy Święto Niepodległości. Pozdrawiam i do usłyszenia :)
 
 

EDB

 

Dzień dobry w tym tygodniu proponuję Wam abyście dowiedzieli się czym jest cyberterroryzm proszę, przeanalizujcie poniższy materiał i zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia

https://epodreczniki.pl/a/cyberterroryzm/D16gW5Sio

 

 • czym jest cyberterroryzm i jakie może przybierać formy;
 • najczęstsze rodzaje ataków na instytucje państwowe;
 • Wymieniacie podstawowe cele Rządowego programu ochrony cyberprzestrzeni RP;
 • Zastanówcie się , jakie mogą powodować udane ataki na państwową cyberprzestrzeń.

Klasa 8a

J. polski

2 tydzień(03.11.-06.11.2020)

Temat 1,2: Przejść za życia męki piekła.

 

Przeczytaj fragment  „ Dywizjonu 303”  ze str.94-97  .Na podstawie dostępnych źródeł  dowiedz się ,kiedy i w jakich okolicznościach  A. Fiedler  napisał książkę .Wpisz informacje do zeszytu .

 

Temat 3: Utalentowany pan Jobs .

 

Przeczytaj tekst  z podręcznika str.98-99.Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem .Do zeszytu  wpisz ,na podstawie dostępnych źródeł informacje o bohaterze tego tekstu.

 

Temat 4:Jaki ze mnie święty.

 

Przeczytaj wiersz Jana Twardowskiego ze str.100.Odpowiedz ustnie na pytania dotyczące utworów .Do zeszytu przepisz informacje o poecie i definicję apostrofy str.100

 

Temat 5:Zbuntowany idealista.

 

Przeczytaj tekst ze str.101-104 .Odpowiedz na pytania ze str.104,Do zeszytu wpisz znaczenie słowa „idealista”

 

Temat 6:Spieszyć na ratunek.

 

Przeczytaj wywiad ze str.105-107.Do zeszytu wpisz informacje o Stanisławie Trojanowskim str.105.

Zadanie. Odpowiedz pisemnie na pytania znajdujące się na str.107. Prześlij do 09.11.na adres email:lsordyl13@gmail.com

 

Historia 8a,b

2 tydzień (03.11-06.11.2020)

 

Temat :Dwie okupacje.

 

Przeczytaj tekst  z podręcznika str.52-59, ze strony 98  przepisz  t.1.

Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=XHuTnYnG9HI&has_verified=1

WOS

 

Temat 1,2: Prawa człowieka

 

Przeczytaj tekst  z podręcznika str.46-47,ze strony 62  przepisz  6 kropkę generacja praw człowieka.

Obejrzyj: https://www.youtube.com/results?search_query=wos+generacja+praw+cz%C5%82owieka

 

GEOGRAFIA – KLASA 8 ( 04.11.20)

 

Dzień dobry wszystkim!

Dzisiejszy temat obejmuje treści zawarte w podręczniku na str16- 22.

Proszę przeczytać tekst. Następnie zapiszcie w zeszycie: temat, podaną notatkę i ćwiczenia.
 

TEMAT: Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji.


Notatka:

 1. To kontynent charakteryzujący się dużą aktywnością procesów wewnętrznych.

Przyczyną jest położenie na granicach płyt litosfery.

 1. Litosfera podzielona jest na 7 dużych i kilkanaście mniejszych płyt.

Dzielą się one na :

 1. Kontynentalne , zbudowane ze skał o małej gęstości
 2. II. Oceaniczne , zbudowane ze skał o dużej gęstości

Płyty te cały czas bardzo powoli przemieszczają się pod wpływem prądów konwekcyjnych we wnętrzu ziemi.

Na granicach przemieszczania się płyt zachodzą trzęsienia ziemi i działalność wulkaniczna. Dochodzi również do powstawania gór i rowów oceanicznych.

 1. Wulkanizm

Zachodzi na styku płyt litosfery. Pod wpływem ogromnego ciśnienia magma przemieszcza się ku górze i wydostaje na powierzchnię pod postacią lawy. Dochodzi do erupcji. Razem z lawą  wydobywają się : popioły , gazy , drobne skały.

Wulkany dzielą się na :

 1. Czynne – aktywne obecnie
 2. Drzemiące – wybuchały b. dawno temu , a informacje możemy znaleźć w

Źródłach historycznych

 1. Wygasłe – o ich działalności świadczą jedynie geologiczne pozostałości

       4.Do charakterystycznych wulkanów tego obszaru należą min. : Kluczewska Sopka,

          Fudżi, Krakatau, Tambora

 1. Trzęsienia ziemi

To krótkotrwałe drgania skorupy ziemskiej powstałe pod wpływem gwałtownych przesunięć mas skalnych.

Miejsce we wnętrzu  , z którego rozchodzą się fale sejsmiczne to ognisko wstrząsów

czyli hipocentrum .

Na powierzchni bezpośrednio nad hipocentrum , znajduje się epicentrum.

 

Do częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych zachodzi w tzw. pasie

OGNISTEGO PIERSCIENIA PACYFIKU .Jest to obszar ciągnący się wzdłuż wschodniego wybrzeża Azji i zachodniego obu Ameryk.

      5.Rowy oceaniczne

         Powstają , gdy jedna z płyt podsuwa się pod drugą. Najbardziej znane występują na   

         styku płyt pacyficznej z filipińską.  Należą do nich min. :

          Rów Mariański ( najgłębszy 10916m) , Rów Japoński, Rów Aleucki, Rów filipiński

         Rów Riukiu

      

         ZADANIE

Wymień skutki zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi.

FIZYKA

 

 

Temat do realizacji w kl 8 w dniach 2 11 – 6 11 2020

 

Lekcja

Temat: Użytkowanie energii elektrycznej

Podręcznik str 102 - 110

 

Proszę dokładnie przeczytać ten rozdział i w zeszytach pisemnie odpowiedzieć na powyższe punkty

1. Jakie napięcie jest w domowej instalacji elektrycznej

 1. Jaką rolę w domowej instalacji elektrycznej spełniają bezpieczniki

 2. Czym różni się prąd stały od prądu zmiennego

 3. Jaki jest wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

 4. Jak należy postępować w przypadku porażenia prądem elektrycznym

RELIGIA 2 tydzień nauki zdalnej 2-6 listopad 2020

 

 

 

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 15 ,,Cztery odsłony tej samej prawdy. Orędzie czterech Ewangelii” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę proszę napisać 3 etapy powstania Ewangelii, oraz napisać po 3 zdania o każdej Ewangelii.

 

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 16 ,,Cuda Jezusa wyrazem Zbawczej miłości”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu.

Jako notatkę proszę przepisać zapamiętaj ze strony  od słów: ,,Cud to … do w Niego”

 

Zachęcam do zobaczenia:  https://www.youtube.com/watch?v=AjSTmKt80vE

 

        https://www.youtube.com/watch?v=kSO8tY8f7Jw

 

        https://www.youtube.com/watch?v=orGqQJX65sc

 

 

 

Bardzo proszę wypisać o jakich cudach słyszałeś dokonany przez Jezusa, oraz opisz jeden z nich. Wysyłamy najpóźniej do piątku 06.11.2020

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej!!!

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 8 imię i nazwisko”

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – 02-05 LISTOPADA

 

KLASA VIII A

Zrób w zeszycie otrzymaną notakę nr. 1, a następnie wykonaj w zeszycie zad. 1 oraz 2 ze str. 141 w podręczniku. Sprawdź swoje odpowiedzi!

Zrób w zeszycie notatkę nr 2, a następnie na podstawie otrzymanych wskazówek napisz e-maila z zad. 5 na str. 28 w podręczniku i wyślij do do sprawdzenia w tym tygodniu (do 05.11).

Wykonaj zadania na str. 62 i 63 w zeszycie ćwiczeń. Powtórz słówka i zwroty

z rozdziału 3!!!

Wykonaj w zeszycie notatkę nr.3. Skorzystaj ze wskazówek i zrób w zeszycie zad. 1

i 2 ze str. 30.

 Zad. 3 i 4 wykonaj w ramach zadania domowego.

Biologia

2 tydzień (3 – 6 listopada)
 

Temat : Dziedziczenie cech u człowieka.

 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 28 - 31, obejrzyj ilustracje i schematy, przeanalizuj samouczek.

Zapisz notatkę do zeszytu przedmiotowego „To najważniejsze” str. 31.

Tydzień 26.11 - 30.11
JĘZYK ANGIELSKI
 
klasa 8:
Powtórzenie materiału leksykalnego i gramatycznego z działu 1 i 2 Repetytorium (Człowiek, Dom)
Wprowadzenie do działu 3 (Edukacja)
Zapoznanie ze słownictwem (szkoły, przedmioty szkolne, pomieszczenia w szkole, etapy edukacji)
Utrwalenie materiału leksykalnego w kontekście (ćwiczenia ze słownictwem, czasowniki złożone związane z edukacją)
 

Matematyka klasa VIIIa   30.10.2020

Temat : Trójkąty i czworokątny

Zapisz do zeszytu:

W każdym trójkącie suma miar kątów wynosi 180°

α + β + ɣ = 180°

Każdy bok trójkąta ma długość mniejszą od sumy długości dwóch pozostałych boków.

a < b + c

b < a + c

c < a + b

Wzór na pole trójkąta:

P = a ·h2

Cechy przystawania trójkątów:

Jeżeli bok jednego trójkąta ma takie same długości jak odpowiednie boki drugiego trójkąta, to trójkąty są przystające.

Tę własność nazywamy cechą bbb ( bok, bok, bok) przystawania trójkątów.

 

Jeżeli dwa boki jednego trójkąta mają takie same długości jak odpowiednie boki drugiego trójkąta i kąty między tymi bokami mają jednakowe miary, to trójkąty są przystające.

Tę własność nazywamy cechą bkb ( bok, kąt, bok) przystawania trójkątów.

 

Jeżeli bok jednego trójkąta ma taką samą długość jak bok drugiego trójkąta, a kąty jednego trójkąta leżące przy tym samym boku mają takie same miary jak odpowiednie Katy drugiego trójkąta, to trójkąty są przystające.

Tę własność nazywamy cechą kbk ( kąt, bok, kąt) przystawania trójkątów.

Wykonaj Pytania i zadania kontrolne str. 72 podr.

Przypomnij!

Rodzaje czworokątów, najważniejsze ich własności oraz wzory na ich pola            ( str. 74 podr.)

EDB

Dzień dobry!

 Skopiujcie poniższy link i wklejcie do przeglądarki internetowej. https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-w-domu-i-szkole/DOy82I77r

Zwróćcie uwagę na:

·         niebezpieczne sytuacje w domu i szkole;

·        Jak zapobiegać wypadkom w miejscach, które wydają się bezpieczne;

·        Jak postępować właściwie, gdy wypadek w domu lub szkole już się zdarzy.

 

Na końcu wykonajcie ćw. Pierwsze drugie i trzecie.

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego Marek Wisła

Informatyka kl. 8a                                                                            26.10.2020r.

 

Temat:  Wstawianie tabel i wykresów w dokumencie tekstowym.

 

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 158 - 167,
 2. Obejrzyj film.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BAM6moYdHOk&ab_channel=ZSCeran%C3%B3w%23informatyka

 

 1. Zadanie domowe: wykonaj dowolną pracę, która ukarze plamę i prześlij ją na e-maila.(Wykorzystaj do tego zadania darmowy arkusz i dokument na koncie gmail)
 2. Jeżeli jeszcze nie potwierdziłeś e-maila to zrób to jak najszybciej, gdyż za tydzień będziemy łączyć się na Meet.

 

Instrukcja przypomnienie Google aplikacje: Zaloguj się na konto Google a następnie:

 

Matematyka klasa VIIIa     29.10.2020 rok

Temat: Sprawdzian wiadomości

Wykonaj zadania od 1 do 11 ze strony 64 i 65 podręcznik. Rozwiązane zadania proszę przesłać na e – mail agasat@poczta.onet.pl do 31.10.2020 rok

 

 

Wychowanie fizyczne.

 

Proszę o zapoznanie się z ćwiczeniami zawartymi w poniższych linkach.

Kontakt do nauczyciela : wojteks1970@wp.pl

https://ewf.h1.pl/student/?token=8yr60W4jbaadJabXJ8qPTut3ZwqAlpTGDyFhCUxujOBGpnhNsz

https://ewf.h1.pl/student/?token=1SqNm1dlNlGfWUCGP8Rqh5IKbAuVF1QnZsVVYWCl8T3Atwomm2

 Z pozdrowieniami dla uczniów Wojciech Ślęczkowski.

Guten Tag,
Moi Drodzy, przypominam o zapisywaniu w zeszytach: daty, tematu i notatki z lekcji. Dziś wracamy do sekcji w zeszycie ćwiczeń.
 
Mittwoch, der 28. (achtundzwanzigste) Oktober, 2020
Thema: Trennbare Verben. (Czasowniki rozdzielnie złożone)
 
Czasowniki rozdzielnie złożone (Trennbare Verben), np. einkaufen (robić zakupy), składają się z akcentowanego przedrostka i właściwego czasownika. W czasie teraźniejszym Präsens przedrostek przechodzi na koniec zdania.
 
Proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 25, w zadaniu 12 proszę ułożyć zdania z podanych wyrazów.
 1. Jeden Tag steht Martina um 7 Uhr auf. (Martina wstaje codziennie o siódmej.)
 2. Am Mittwoch fängt die Schule um 9 Uhr. (W środę lekcja zaczyna się o godzinie dziewiątej.)
Teraz dwa zadania powtórzeniowe na stronie 28. Proszę wykonać ćwiczenia: 15 i 16. (Przypominajka: in den - do rzeczowników męskich, in die - do rzeczowników żeńskich, ins - do rzeczowników nijakich)
 1. Am Montag gehe ich in die Sprachenschule. (W poniedziałek idę do szkoły językowej.)
 2. Am Dienstag gehe ich ins Schwimmbad. (We wtorek idę na basen.)
Um czy am zadanie 16. Um do godzin, am do dni tygodnia!
 1. Timo frühstückt um 7.15 Uhr. (Timo je śniadanie o 7:15.)
 2. Am Sonntag schlafe ich bis 10 Uhr. (W niedzielę śpię do godziny 10:00.)
W zeszycie proszę jeszcze dla utrwalenia  wpisać odmianę przez osoby w czasie teraźniejszym czasownika einkaufen (kupować). Wszystkie zadania sprawdzimy online na lekcji we środę (4.XI), dzień wcześniej wyślę Wam link do spotkania.
 
einkaufen – robić zakupy, kupować
ich kaufe ein (kupuję) wir kaufen ein (kupujemy)
du kaufst ein (kupujesz) ihr kauft ein (kupujecie)
er, sie, es kauft ein (kupuje)  

kaufen ein (kupują)

 

 

GEOGRAFIA – KLASA 8

Dzień dobry wszystkim!

Dzisiejszy temat obejmuje treści zawarte w podręczniku na str23- 27.

Proszę przeczytać tekst. Następnie zapiszcie w zeszycie: temat, podaną notatkę i ćwiczenia.
 

TEMAT: ROLNICTWO AZJI.

Notatka:

 1. Rolnictwo to pierwszy  z trzech sektorów gospodarczych każdego kraju ( obok przemysłu i usług)
 2. Na jego rozwój mają wpływ warunki przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze
 3. W Azji 1/3 mieszkańców znajduje w nim zatrudnienie.
 4. Na rozwój rolnictwa mają wpływ zarówno warunki przyrodnicze jak i pozaprzyrodnicze .
 5. Największy wpływ na rozwój rolnictwa w Azji mają warunki przyrodnicze. Są one bardzo zróżnicowane. Ponad połowę powierzchni zajmują obszary zajęte przez pustynie, tundrę oraz wysokie góry.

Bardzo korzystne warunki występują np. w Indiach , we wschodniej części Chin oraz na Półwyspie Indochińskim. Gleby są żyzne, okres wegetacyjny i suma opadów wystarczające.

W wielu regionach panują warunki sprzyjające hodowli zwierząt np. w Azji Środkowej i Południowo Zachodniej.

      6 .Na wydajność azjatyckiego rolnictwa wpływ mają również czynniki pozaprzyrodnicze.

         ( min. mechanizacja, zabiegi agrotechniczne)

 1. Kraje Azji , szczególnie Chiny( trzoda chlewna, owce, kozy, drób, ryż, pszenica, ziemniaki, herbata, bawełna , tytoń ) i Indie (bydło ryż, pszenica, ziemniaki, herbata, bawełna ), znajdują się w światowej czołówce pod względem produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wynika to głównie z konieczności wyżywienia ogromnej liczby mieszkańców.
 2. Główną rośliną żywieniową Azji Południowej i Południowo Wschodniej jest ryż.

Jego uprawa związana jest z ciepłym i wilgotnym klimatem monsunowym.

Ze względu na sposób uprawy wyróżnia się dwa rodzaje ryżu:

 1. Mokry ( nizinny)-wymaga żyznych gleb oraz wysokiej temperatury przez cały okres wzrostu i rozwoju .Uprawiany jest na polach pokrytych kilkunastocentymetrową warstwą wody.
 2. Ryż suchy( górski)-ma mniejsze wymagania klimatyczne i nie musi być uprawiany na terenach zalewanych wodą. Potrzebuje jednak dużej wilgotności powietrza.

       

 

Ćwiczenie 2 str. 27

Matematyka klasa VIIIa   27.10.2020 rok

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne

Zapisz w zeszycie:

yx = a

a – współczynnik proporcjonalności

Stosunek wielkości wprost proporcjonalnych jest stały.

Stały stosunek a nazywamy współczynnikiem proporcjonalności

Dwie wielkości są wprost proporcjonalne, gdy stały jest ich iloraz.

Ćwiczenie

Sprawdź, czy wielkości x oraz y podane w tabeli są wprost proporcjonalne.

Wielkość x

2

9

12

Wielkość y

7

31,5

42

yx 

72=3,5   

31,59= 3,5

4212=3,5

Wielkości podane w tabeli są wprost proporcjonalne.

Ćwiczenie

Określ, które z wielkości są wprost proporcjonalne.

 1. Liczba wysyłanych SMS – ów i koszt zapłaty za nie.  Tak
 2. Czas i ilość wykonywanej w tym czasie pracy przez automat.   Tak
 3. Długość boku trójkąta równobocznego i jego obwód.   Tak
 4. Droga i czas jazdy przy zmiennej prędkości.  Nie

Zadanie 2 str. 62

 1. Szklanka o pojemności [l]   0,25        x

Rozbite jajka   [szt]                5            12     ( tuzin to 12 )

 

Układamy proporcję:

0,255 = x12

Iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych

0,25 · 12 = 5x

3 = 5x

5x = 3  /÷ 5

X = 0,6

Odp. Naczynie w którym zmieści się tuzin rozbitych jajek musi mieć pojemność 0,6 litra.

Zadanie 3 str. 62

 1. Kwota, którą zapłacił za skarpety [ zł]   630       450

Ilość par skarpet  [szt]                              350         x

 

630350 = 450x

630x = 350 · 450

630x = 157500 /÷ 630

X = 250

Odp. Za 450 zł można kupić 250 par skarpet

Zadanie 5 str. 62

Masa netto [kg]  0,430      0,230

Należność  [zł]     x               5,52

0,430x= 0,2305,52

0,430 · 5,52 = 0,230x

2,3736 = 0,230x

0,230x = 2,3736 / ÷0,230

X = 10,32

Odp. Większy kawałek sera kosztuje 10,32 zł.

Zadanie domowe:

Uzupełnij w ćwiczeniach całą stronę 14 oraz wykonaj Sprawdź, czy umiesz str. 63 podręcznik

 

RELIGIA

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 14 ,,Mówił o nim świat..” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę proszę napisać świadectwa pozachrześcijańskie : pogańskie i żydowskie strona 50, oraz przepisać ostatni akapit ze strony 52 od słów ,,Jezus żyje….”

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 56 ,,Wszystkich Świętych, zwyczajni niezywczajni”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu.

Jako notatkę proszę przepisać zapamiętaj ze strony 186 od słów: ,,Droga do świętości …”, Jako zadanie proszę przedstawić w kilku zdaniach życiorys wybranego świętego.

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej!!!

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 8 imię i nazwisko”

JĘZYK ANGIELSKI

Klasa VIII A

Zrób w zeszycie otrzymaną mailem notatkę, a następnie wykonaj zad.4 ze str. 26 w podręczniku.

Wykorzystaj nagranie i wykonaj zad. 5 ze str. 26.

Wypisz w zeszycie zwroty z ostatniego działu w słowniczku na str. 29 w podręczniku.

Wykonaj w zeszycie zad. 4 ze str. 27 w podręczniku.

Powtórz informacje o czasach przeszłych- Past Simple i Past Continuous, a następnie wykonaj w zeszycie zad.1, 2 i 3 ze str. 138  oraz zad. 4 i 5 ze str. 139.

Wykonaj również zadanie 1 i 2 na str. 139. Skorzystaj z notatek i wskazówek otrzymanych mailem.

Zrób zad. 1, 2 i 3 (po prawej stronie) w zeszycie ćwiczeń na str. 8

Biologia

1 tydzień (26 – 30 października)
 

Temat : Podstawowe prawa dziedziczenia.

 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 23 - 27, obejrzyj ilustracje i schematy.

Zapisz notatkę do zeszytu przedmiotowego:

Grzegorz Mendel (1822 – 1884) – ojciec genetyki. Zajmował się badaniami nad dziedziczeniem cech grochu zwyczajnego. Mendel udowodnił, że dziedziczenie cech grochu oparte jest na zestawie praw.

Krzyżówki genetyczne: przeanalizuj jak zapisać krzyżówkę genetyczną str.27

Zadanie:

Mendel skrzyżował groch zwyczajny pochodzący z linii genetycznie czystych o kwiatach białych i czerwonych.

Roślina o kwiatach czerwonych jest homozygotą dominującą  o genotypie   AA

Roślina o kwiatach białych jest homozygotą recesywną  o genotypie   aa

P:                                     AA    x    aa

 

a

a

A

Aa

Aa

A

Aa

Aa

F1:   

 

 

W pierwszym pokoleniu F1wszystkie rośliny są heterozygotami Aa 
o czerwonych kwiatach.

F2:                                    Aa   x   Aa

 

A

a

A

AA

Aa

a

Aa

aa

 

 

 

W drugim pokoleniu F2  ¾  potomstwa ma kwiaty czerwone, u ¼ potomstwa wystąpiły kwiaty białe.

JĘZYK NIEMIECKI
 
Guten Tag,
Dziś przesyłam Wam materiały do pracy zdalnej, proszę pamiętać, że wpisujecie do zeszytów datę, temat i notatkę lekcyjną, tak jak na lekcjach stacjonarnych w szkole.
 
Montag, der 26. (sechsundzwanzigste) Oktober, 2020
Thema: Tagesabläufe
 
Słówko Tagesablauf tłumaczymy jako przebieg dnia, na dzisiejszej lekcji chcemy zapoznać się ze słownictwem umożliwiającym nam nazwanie czynności codziennych wykonywanych każdego dnia. Potrzebna będzie nam również znajomość podawania czasu zegarowego, którą już z wyprzedzeniem zrealizowaliśmy w klasie siódmej, a powtórzyliśmy we wrześniu :)
 
Czasowniki:
 • anfangen - zaczynać
 • anrufen - dzwonić
 • aufstehen - wstawać
 • ausgehen - wychodzić
 • sich ausruhen - odpoczywać
 • fernsehen - oglądać telewizję
 • fahren - jechać
 • frühstücken - jeść śniadanie
 • schlafen - spać
 • verbringen - spędzać
 • zurückfahren - jechać z powrotem
 • zurückkommen - wracać
Otwieramy podręczniki na stronie 27. Zaprezentowane zostały tam dwie osoby, które zaczynają dzień zupełnie inaczej, przeczytaj przykłady i zapisz w zeszycie.
 
 1. Es ist sieben Uhr: Herr Fuchs kommt nach Hause zurück. (Pan Fuchs wraca do domu.) Frau Blum schläft. (Pani Blum śpi.)
 2. Es ist ein Viertel nach sieben: Herr Fuchs geht ins Bett. (Pan Fuchs idzie spać.) Frau Blum steht auf. (Pani Blum wstaje.)
 3. Es ist halb acht: Herr Fuchs schläft. (Pan Fuchs śpi.) Frau Blum frühstückt. (Pani Blum je śniadanie.)
 4. Es ist zehn nach acht: Herr Fuchs schläft. (Pan Fuchs śpi.) Frau Blum kommt im Büro an. (Pani Blum przychodzi do biura.)
 5. Es ist Viertel vor eins: Herr Fuchs steht auf. (Pan Fuchs wstaje.) Frau Blum isst zu Mittag. (Pani Blum je obiad.)
 6. Es ist zwanzig vor vier: Herr Fuchs spielt Trompete. (Pan Fuchs gra na trąbce.) Frau Blum spricht mit dem Chef. (Pani Blum rozmawia z szefem.)
 7. Es ist halb sieben: Herr Fuchs sieht fern. (Pan Fuchs ogląda telewizję.) Frau Blum geht ins Fitnessstudio und macht Aerobic. (Pani Blum idzie do klubu fitness i ćwiczy aerobic.)
 8. Es ist zehn Uhr: Herr Fuchs geht in den Jazz-Keller. (Pan Fuchs idzie do klubu jazzowego.) Frau Blum geht schlafen. (Pani Blum idzie spać.)
Teraz proszę wpisać do zeszytów określenia nazywające częstotliwość wykonywania różnych czynności:
 • selten (często)
 • oft (często)
 • nie (nigdy)
 • von Zeit zu Zeit (od czasu do czasu)
 • ab und zu (od czasu do czasu)
 • zunächst (najpierw)
 • manchmal (czasami)
 • regelmäßig - regularnie
 • jeden Tag / täglich - codziennie
 • nicht sehr oft - niezbyt częso
 • einmal die Woche - raz w tygodniu
 • zweimal die Woche - dwa razy w tygodniu
Hausaufgabe (Zadanie domowe): Proszę wykonać pisemnie w zeszycie zdanie 7A i 7B (podręcznik strona 29). Zadanie sprawdzimy na lekcji we środę.
 
 
 • We środę, spotkamy się na lekcji online poprzez aplikację google meet i sprawdzimy poprawność wykonanych zadań. Prosiłam Was jeszcze w szkole o wysłanie mi na adres mojej służbowej poczty: j.fidelus22@gmail.com Waszych aktualnych adresów mailowych, kto jeszcze tego nie zrobił, bardzo proszę o przesłanie najpóźniej do jutra do godziny 17:00. Na pocztę otrzymacie link z zaproszeniem do rozmowy. Pozdrawiam :) i do usłyszenia.

 

Klasa 8a

J.polski

1 tydzień(26.10-30.10.2020)

Temat 1: Wzorce .

Przeczytaj tekst  z podręcznika str.85.Wypowiedz swoją opinię na temat fotografii i uzasadnij ją pisemnie. Prześlij do 4.11.na adres email:lsordyl13@gmail.com

 

Temat 2: Twórca i jego  czasy A. Kamiński.

 

Przeczytaj tekst  z podręcznika str.86-87.Wymień najważniejsze etapy życia A. Kamińskiego i wpisz je do zeszytu .

 

Temat 3,4,5:Nasze spotkanie z książką A.Kamińskiego pt.”Kamienie na szaniec”

 

Przeczytaj lekturę i obejrzyj : https://www.youtube.com/watch?v=ZYYnWf9r-PQ

https://www.youtube.com/watch?v=wAC6jO-NTHs

Do zeszytu wpisz wyjaśnienie pojęć: Szare Szeregi, sabotaż, dywersja, literatura faktu. Prześlij do 5.11.na adres email:lsordyl13@gmail.com

Historia 8a,b

1 tydzień (26.10-30.10.2020)

Temat 1:Koniec II wojny światowej.

 

Przeczytaj tekst  z podręcznika str.43-47, następnie  ze strony 49  przepisz t.7 

Obejrzyj:

https://www.youtube.com/watch?v=AGlPDlqlXoo

https://www.youtube.com/watch?v=8C6ADvxlVPA

 

Temat 2:II wojna światowa -powtórzenie wiadomości.

 

Wypisz do zeszytu i opisz 5 postaci historycznych z I działu

 

 

 

WOS

 

Temat 1,2: Prawa człowieka

 

Przeczytaj tekst  z podręcznika str.42-45,ze strony 62  przepisz  4,5 kropkę

Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=-fRjQ-IQ4Gk

Fizyka

 

Notatka do zeszytu.
Lekcja
Temat Praca i moc prądu elektrycznego - 2 godz.
                                                 (podręcznik str93)
1. Praca prądu elektrycznego
Prąd elektryczny przepływając przez odbiornik „niesie” ze sobą energię elektryczną, która w tych odbiornikach zostaje zamieniona na inne formy energii (np. świetlną, cieplną, mechaniczną). Mówimy, że prąd elektryczny wykonuje pracę.
Przy założeniu, że napięcie elektryczne, dzięki któremu prąd płynie, a także natężenie przepływającego prądu są wielkościami stałymi czyli U= const i I = const, praca prądu wyraża się iloczynem napięcia elektrycznego U, natężenia prądu I i czasu t przepływu tego prądu. Zapisujemy:
W = U· I · t
   W – praca prądu (J)
   U – napięcie elektrycznego (V)
   I natężenie prądu (A)
   t – czas przepływu prądu (s)
    
Wprowadzamy jednostkę pracy prądu         W = U· I · t
                                                                      1J = 1V·1A ·1s
Jednostką pracy prądu elektrycznego jest 1J (dżul)
Z równania na pracę prądu wynika jednoznacznie, że jeśli którakolwiek z wielkości fizycznych wzrasta, wzrasta wartość pracy prądu
Praca prądu elektrycznego zależy od napięcia elektrycznego, natężenia prądu przepływającego przez  odbiornik i czasu przepływu tego prądu.
 
Zrób przekształcenie wzoru:
                    I =
                    U =
                    t =

2. Moc prądu elektrycznego
to iloczyn napięcia U i natężenia I co zapisujemy wzorem
            P= U · I
          P – moc prądu elektrycznego (W)
          U – napięcie elektryczne (V)
          I- natężenie prądu elektrycznego (A)
Jednostką mocy jest   1 wat    P= U · I
                                             1W= 1V · 1A
Zrób przekształcenie wzoru:
                                U =
                                I =

3. Zadania do rozwiązania

Zad. 1
Na żarówce jest napis 60W/230V. Co to oznacza?

Zad.2
Przez żarówkę podłączoną do napięcia 12V płynie prąd o natężeniu 1A. Oblicz jaką pracę wykona prąd elektryczny przepływający przez tę żarówkę w czasie 10 minut.

Zad. 3
Oblicz, jakie jest natężenie prądu w odbiorniku pracującym przez 10 s podłązonym do napięcia 12V. Na odbiorniku wydziela się 600 J energii.

Zad. 4
Oblicz moc grzałki włączonej do napięcia 230 V, przez który płynie prąd o natężeniu 3A
Zad. 5
Oblicz natężenie prądu płynącego przez żarówkę o mocy 40W podłączonej do napięcia 230V.

Zad. 6
Przez żarówkę p mocy 10W płynie prąd o natężeniu 0,25A. Jakie jest napięcie na żarówce

 

 

 

Ta strona może zawierać podstawowe informacje na temat twojej szkoły. Można je zmienić w każdej chwili. Opis sposobu dokonywania zmian znajduje się tutaj: http://help.edupage.org/

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć