Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie
INFORMACJE PRZYDATNE LINKI GRUPA 3- 4 LATKI GRUPA 5 LATKI KLASA 0 KLASA I KLASA II A KLASA II B KLASA III KLASA IV KLASA V KLASA VI A KLASA VI B KLASA VII A KLASA VII B KLASA VIII A KLASA VIII B NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO RADZĄ NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY PEDAGOG SZKOLNY POLECA LOGOPEDA RADZI BIBLIOTEKA POLECA ŚWIETLICA POLECA KOŁO TEATRALNE KLUB FILMOWY

NAUKA ZDALNA 2020_2021

KLASA VI A

11  TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ

Religia

KLASA  VI

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 29 ,, Denar – hojna sprawiedliwość” zapisanie tego tematu w zeszycie, Notatka: Oddalenie od Boga i trwanie w grzechu sprawiają, że są nieszczęśliwi. Dlatego powinniśmy się cieszyć, że otrzymali możliwość powrotu do Boga, a w przyszłości szansę zbawienia. Nie jest ono nagrodą za nasze zasługi, gdyż każdy człowiek popełnił w życiu jakiś grzech. Boża sprawiedliwość jest przeniknięta miłosierdziem.

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 30” Chwast i sieć – dla kogo niebo?”, proszę przeczytać  z katechizmu i jako notatkę zapisać: Rzeczy ostateczne człowieka: • śmierć, • sąd Boży, • niebo albo piekło. Na końcu świata, gdy Chrystus powróci na ziemię, nastąpi sąd ostateczny. Otrzymamy wtedy niebo, czyli stan wiecznego szczęścia z Bogiem, albo piekło – stan wiecznego oddalenia od Boga

Uwaga proszę nie robić zdjęć z uzupełnionymi zadań, sprawdzimy to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6  imię i nazwisko ".

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

MUZYKA

PLASTYKA

HISTORIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

MATEMATYKA

INFORMATYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

TECHNIKA

10 TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ 

Religia

KLASA  VI

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 27 ,, Darowany dług – zdolność przebaczania” zapisanie tego tematu w zeszycie, Notatka: Jezus w przypowieści o nielitościwym dłużniku przekazuje nam prawdę, że Boże przebaczenie jest łaską, na którą nie da się w żaden sposób zasłużyć. Jest ona nieskończona i absolutnie darmowa. Człowiek nie jest w stanie spłacić swego długu wobec Boga o własnych siłach. Z Bożego przebaczenia wynika jednak obowiązek przebaczania innym ludziom. Nie można go zatrzymać tylko dla siebie. Nasze przebaczenie jest odpowiedzią na Boże miłosierdzie

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 28” Lampy oliwne – roztropne czekanie”, proszę przeczytać  z katechizmu i jako notatkę zapisać: Roztropność jest cnotą. Cnota to stała skłonność człowieka do czynienia dobra. Cnota roztropności oznacza umiejętność działania po dokładnym namyśle. Musimy stale dbać o naszą lampę wiary. Potrzebujemy oliwy dobrych uczynków, by mogła płonąć. Nasze przebaczenie, modlitwa, uczciwe wykonywanie obowiązków, pomoc słabszym, troska o potrzebujących – to codzienna oliwa podtrzymująca ogień naszej wiary. Tylko czyniąc dobro, działamy roztropnie. Grzechy przeciw roztropności: • lekkomyślność, • brak rozwagi, • brak stałości, • opieszałość.

Uwaga proszę nie robić zdjęć z uzupełnionymi zadań, sprawdzimy to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6  imię i nazwisko ".

MUZYKA

LEKCJA W DNIU 28.01.

TEMAT: W karnawałowych rytmach.

 

1.Pastisz muzyczny:

Grupa Mrozil Brass – bohema rapsody - https://www.youtube.com/watch?v=TlHLMGaJ6tg

humoreska Dworzaka https://www.youtube.com/watch?v=2JIt6AawwD8

 

2. Muzyka w anegdocie – podręcznik str. 76

3. Karnawał – str. 79

- w Brazylii: https://www.youtube.com/watch?v=q6sHx8dl1S8

- w Wenecji – lot Anioła: https://www.youtube.com/watch?v=RvQgNPEwoHA

 STROJE, MASKI: https://www.youtube.com/watch?v=rjMWIfnE0Ig

4. Samba – str. 81

- pokaz kroków samby https://www.youtube.com/watch?v=G671eA93jwI

- taniec https://www.youtube.com/watch?v=A0ehsEmR4Lk

5. Rytmy samby – str. 81 „ Mała samba” – wykonywanie rytmu.

 

9 TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ   styczeń 2021

 

Religia

KLASA  VI

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 56 ,, Gwiazda betlejemska – niezwykły przewodnik” zapisanie tego tematu w zeszycie, Notatka : Pokłon mędrców wspominamy w Kościele 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego, którą w Polsce potocznie nazywamy świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościołach święcimy kredę i kadzidło. . Poświęconą kredą piszemy na drzwiach naszych domów napis: K M B oraz aktualny rok. Jest to skrót od łacińskiego wyrażenia Christus mansionem benedicat, czyli „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Zadanie : Napisz, kto jest dla ciebie znakiem prowadzącym do Boga, i uzasadnij, dlaczego tak uważasz.

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 25 ,, Talenty – mądre gospodarowanie”, proszę przeczytać  z katechizmu i jako notatkę zapisać: Dary duchowe, zdolności, zainteresowania to talenty, które otrzymaliśmy od Boga. Są one wyrazem wielkiego zaufania Pana Boga do nas. Jezus pragnie, abyśmy je rozwijali. Pomnażanie Bożych darów prowadzi do zbawienia. Z zarządzania naszym „kapitałem” będziemy rozliczeni na końcu czasów.

Uwaga proszę nie robić zdjęć z uzupełnionymi zadań, sprawdzimy to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6  imię i nazwisko ".

 

8 TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ

 

Religia

 

 

KLASA  VI

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 25 ,, Dom na skale – solidny fundament” Notatka : Warto budować z Chrystusem, ponieważ:

• On nas kocha,

• jesteśmy dla Niego niezwykle cenni,

• zna nas lepiej niż my sami,

• jest wierny, nawet jeśli my nie jesteśmy wierni,

• nigdy nas nie potępia,

• oddaje za nas życie,

• wie, co jest dla nas najlepsze.

Jezus staje się dla nas źródłem siły, gdy spotykamy się z Nim w słowie Bożym i w Eucharystii.

 

 

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 55 ,, Żłóbek, kolęda, opłatek czy tylko tradycja?  ”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu. Jako notatkę proszę przepisać: Imię Emmanuel znaczy „Bóg z nami”. Od dwudziestu wieków, od betlejemskiej nocy, Pan Jezus – Syn Boży – jest z nami. Rodzi się w ludzkim sercu, gdy człowiek przyjmuje Boże słowo, gdy w znaku Dzieciątka dostrzega miłość Boga.

 

Uwaga ze względu, na zaistniałą sytuację epidemiologiczną na stronie naszej diecezji Bielsko- Żywieckiej i na YouTube  pojawiły się rekolekcje online do których zobaczenia i wysłuchania serdecznie zachęcam.

 

Rekolekcje na ten tydzień:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldn7pyN5Kgo&feature=emb_logo

 

Uwaga rodzice i starsze rodzeństwo też znajdą tam rekolekcje dla siebie !!!! 

 

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/adwent-2020-rekolekcje-dla-wszystkich/

 

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6 imię i nazwisko ".

 

MUZYKA

 

TYDZIEŃ 8

MUZYKA KL 6

LEKCJA W DNIU 17.12.

TEMAT: Kolędujmy wszyscy wraz.

 • Zagranie kolęd:

 „Bóg się rodzi” , „Lulajże Jezuniu”:

https://www.youtube.com/watch?v=Ox0yXD5e5Kg

Podręcznik str. 67- omówienie tekstu

 • Śpiewanie kolęd i pastorałek

- Na ludowo: „Pastorałka od serca do ucha”(tekst na ekranie)

https://www.youtube.com/watch?v=q6Rn0odIe2o

https://www.youtube.com/watch?v=5-S4KOT4D4c&list=RD5-S4KOT4D4c&index=1

Życzę Wam ciepłych, rodzinnych i zdrowych świąt. J

 

7 TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ

RELIGIA 7  tydzień nauki zdalnej 7-11 grudnia 2020

 

KLASA  VI

 

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 23 ,, Słowo zasiewem królestwa –

przypowieść o siewcy ”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu. Jako notatkę proszę przepisać : W twoim sercu Siewca Jezus zasiał najcenniejsze ziarno: słowo Boże. Jest więc ziemia, którą jest twoje serce, lecz są także ptaki, kamienie, ciernie, słońce. Jezus pragnie, byśmy byli jak żyzna ziemia, gdy On wychodzisiać swoje słowo.

 

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 24 ,, Ziarnko gorczycy i zaczyn chlebowy 24

– siła wzrostu i moc przemiany ”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu. Jako notatkę proszę przepisać: Królestwo Boże bierze początek w ludzkich sercach. Tam, gdzie jestdobro, tam jest królestwo Boże. Wzrasta ono, gdy ludzie pomagają sobie

wzajemnie ze względu na Chrystusa. W królestwie Bożym władzę maBóg. Jest to władza miłości, która przemienia ludzkie serca.

 

Uwaga ze względu, na zaistniałą sytuację epidemiologiczną na stronie naszej diecezji Bielsko- Żywieckiej i na YouTube  pojawiły się rekolekcje online do których zobaczenia i wysłuchania serdecznie zachęcam.

 

Rekolekcje na ten tydzień:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ImgU-4TdxaE&feature=emb_logo

 

Uwaga rodzice i starsze rodzeństwo też znajdą tam rekolekcje dla siebie !!!! 

 

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/adwent-2020-rekolekcje-dla-wszystkich/

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z uzupełnionymi ćwiczeniami, sprawdzimy to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com         

W tytule należy wpisać: "Klasa 6 imię i nazwisko ".

 

KLASA  VII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 24,, Dlaczego 13 nie jest pechowa?

Grzechy przeciw wierze” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie. Jako notatkę proszę wypisać grzech przeciwko wierze i napisać na czym polegają, możesz poszukać w Internecie!

 

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 25 ,, Niewzruszona wiara”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu. Jako notatkę proszę zapisać zapamiętaj strona 84

 

Uwaga ze względu, na zaistniałą sytuację epidemiologiczną na stronie naszej diecezji Bielsko- Żywieckiej i na YouTube  pojawiły się rekolekcje online do których zobaczenia i wysłuchania serdecznie zachęcam.

 

Rekolekcje na ten tydzień:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFXVWzUzrqI&feature=emb_logo

 

Uwaga rodzice i starsze rodzeństwo też znajdą tam rekolekcje dla siebie !!!! 

 

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/adwent-2020-rekolekcje-dla-wszystkich/

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z uzupełnionymi ćwiczeniami, sprawdzimy to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6 imię i nazwisko ".

 

 

 

 

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 24 ,, Na ile mogę się zbliżyć do

Boga? Sakrament Eucharystii” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę przepisz: Właściwe przygotowanie do

Eucharystii obejmuje:

• zachowanie ustalonego przez

Kościół postu,

• przyjęcie postawy wyrażającej

szacunek wobec Jezusa

w Eucharystii (gesty, ubranie),

• radość ze spotkania z Chrystusem,

• zadbanie o stan łaski uświęcającej

przez przystąpienie do sakramentu

pokuty,

• pojednanie z ludźmi (por. KKK

1387).

 

Jako drugą katechezę proszę przeczytać z katechizmu katechezę 25,, Z Jezusem i do Jezusa

Kult Najświętszego Serca Pana” ” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę przepisz ostatnią obietnice Jezusa: Z nadmiernego miłosierdzia mego Serca obiecuję ci, że wszechmocna miłość tego Serca wszystkim przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św. da ostateczną łaskę pokuty tak, że

nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez sakramentów świętych i że Serce

moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

 

Uwaga ze względu, na zaistniałą sytuację epidemiologiczną na stronie naszej diecezji Bielsko- Żywieckiej i na YouTube  pojawiły się rekolekcje online do których zobaczenia i wysłuchania serdecznie zachęcam.

 

Rekolekcje na ten tydzień:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFXVWzUzrqI&feature=emb_logo

 

Uwaga rodzice i starsze rodzeństwo też znajdą tam rekolekcje dla siebie !!!! 

 

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/adwent-2020-rekolekcje-dla-wszystkich/

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z uzupełnionymi ćwiczeniami, sprawdzimy to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6 imię i nazwisko ".

 

 

MUZYKA

 

TYDZIEŃ 7

MUZYKA KL 6

LEKCJA W DNIU 10.12.

TEMAT: W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę.

 

 • Nauka kolędy „Bóg się rodzi” – rozczytanie utworu. Gra razem i osobno.

Podręcznik str.63 – 65 – zwyczaje świąteczne.

 • Zagrajcie kolędę „Lulajże Jezuniu”:

https://www.youtube.com/watch?v=Ox0yXD5e5Kg

DLA CHĘTNYCH – ZAŚPIEWAJCIE NA ludowo: „Pastorałka od serca do ucha”(tekst na ekranie)

https://www.youtube.com/watch?v=q6Rn0odIe2o

 

 

6 tydzień  nauki zdalnej

RELIGIA 6  tydzień nauki zdalnej 30-4 grudnia 2020

KLASA  VI

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 21 ,,Konfesjonał kto słucha spowiedzi ”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu. Jako notatkę proszę przepisać pierwszy akapit ,,Ojcem z przypowieści do ……….. są kapłani” str. 69

 

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 22 ,,Cierpienie kara czy próba? ”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu. Jako notatkę proszę przepisać:

Każde cierpienie ma swoje źródło w grzechu pierworodnym. Pojawiło się na świecie po grzechu Adama i Ewy. Najbardziej wymowną lekcją miłości i cierpienia są męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Każdy, kto cierpi, może uczestniczyć w krzyżu Chrystusa, ofiarowując Mu swoje cierpienie.

 

Uwaga ze względu, na zaistniałą sytuację epidemiologiczną na stronie naszej diecezji Bielsko- Żywieckiej i na YouTube  pojawiły się rekolekcje online do których zobaczenia i wysłuchania serdecznie zachęcam.

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLYQs2z3bvI&feature=emb_logo

 

https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/adwent-2020-rekolekcje-dla-wszystkich/

 

 

Uwaga rodzice i starsze rodzeństwo też znajdą tam rekolekcje dla siebie !!!! 

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej, Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6 imię i nazwisko".

 

 

MUZYKA

 

TYDZIEŃ 6

MUZYKA KL 6

LEKCJA W DNIU 03.12.

TEMAT: W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę.

Podręcznik str. 60-61, W.A. Mozart.

Podręcznik str.63.

Ćwiczenia na flet:

Rozegraj się na utworkach z ostatniej lekcji:

California:  https://www.youtube.com/watch?v=MhRcl-Xjeyk   si, la, sol

„Tardor”:  https://www.youtube.com/watch?v=G0X1TrhmyeY  - re-la

 

Rozczytajcie kolędę „Lulajże Jezuniu”:

https://www.youtube.com/watch?v=Ox0yXD5e5Kg

 

Temat : Pierścienice - zwierzęta, które mają segmentowane ciało.

 

 

W tym tygodniu realizujemy  temat z podręcznika str. 41 - 44 oraz rozwiązujemy ćwiczenia 1,2,3,4, str. 34 – 35.

Zadanie do wysłania na ocenę:

Narysuj i opisz dżdżownicę.

W jaki sposób dżdżownice przyczyniają się do użyźniania gleby?W razie  pytań skorzystaj z e – maila: karwackabasia@wp.pl

 

 

5 tydzień  nauki zdalnej

RELIGIA 5  tydzień nauki zdalnej 23-27 listopad 2020

 

KLASA  VI

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 19 ,,Mową ciała potwierdzać słowa – postawy liturgiczne ”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu. Jako notatkę proszę napisać jakie postawy przyjmujemy podczas Mszy Świętej!!!

 

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 20 ,,Akty pokuty – z czystym sercem przed Panem ”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu. Jako notatkę wypisać formy aktu pokuty str. 67

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej, Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6 imię i nazwisko".

 

 

 

 

 

KLASA  VIII

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 20 ,,Ten który zmartwychwstał wstąpił do nieba, aby dalej być obecny” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę proszę przepisać ,,Niebo jest …. na ziemi” str 86 oraz cytat J 14, 2-3

 

Jako drugą katechezę proszę przeczytać z katechizmu katechezę 21,,Przyjdzie, aby nas osądzić” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie, jako notatkę proszę zapisać zapamiętaj strona 72

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej!!!

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 8 imię i nazwisko”

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

MUZYKA

TYDZIEŃ 5

MUZYKA KL 6

LEKCJA W DNIU 26.11.

TEMAT: Doskonalimy umiejętności gry na flecie.

 

Przypomnijcie sobie nuty i chwyty na flet. Przegrajcie po kolei nuty, potem w różnej kolejności.

Przypomnij utwór „Hej bystra woda” str. 44

Otwórz link z filmikiem, słuchaj poleceń, patrz i graj

https://www.youtube.com/watch?v=MhRcl-Xjeyk   si, la, sol,

Muzykuj dalej:

https://www.youtube.com/watch?v=_Ec0l9U020M&list=RDG0X1TrhmyeY&index=2  si-sol ballada

https://www.youtube.com/watch?v=G0X1TrhmyeY  - re-la „Tardor”

ŻYCZĘ PRZYJEMNEGO GRANIA. Za tydzień opowiecie, jak sobie radziliście. Powodzenia. J

PLASTYKA

HISTORIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

Biologia

5 tydzień (23 - 27 listopada)
 

Temat : Nicienie - zwierzęta, które mają nitkowate ciało. Choroby.

 

W tym tygodniu realizujemy  temat z podręcznika str. 37 – 40 oraz rozwiązujemy ćwiczenia 1,2,3,4,5 str. 30 – 32.

W razie  pytań skorzystaj z e – maila: karwackabasia@wp.pl

CHEMIA

FIZYKA

MATEMATYKA

INFORMATYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

TECHNIKA

 

 

4 TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ

 

 

RELIGIA 4  tydzień nauki zdalnej 16-20 listopad 2020

 

KLASA  VI

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 17 ,,Jedna na dziewięćdziesiąt dziewięć ” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie. Jako notatkę proszę przepisać zapamiętaj strona 61

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 18 ,,Skarbonka – Co warto gromadzić ”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu. Jako notatkę proszę przepisać pierwszy akapit ,,Swoim darem wdowa.. do gromadzimy w niebie” str.  63

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej, Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6 imię i nazwisko".

 

 

MUZYKA

TYDZIEŃ 4

MUZYKA KL 6

LEKCJA W DNIU 19.11.

TEMAT: Warsztat muzyczny. To już wiemy.       Str. 58

 

Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji – piosenki żołnierskie

Serce w plecaku” – zaśpiewajcie, tekst str..174

https://www.youtube.com/watch?v=grxkGqmq3PM

Zagrajcie str. 51 – podpiszcie nuty 1,2 pięciolinii. Grajcie.

W domu – podpisz nuty całego utworu i prześlij na mojego maila st.iwona8@gmail.com

 PODRĘCZNIK STR. 58

 

 

 

 

 

ELEMENTY MUZYKI

https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E  Maurycy Ravel: Bolero, posłuchajcie fragmentami. Analiza utworu:

– tempo utworu wskazuje dyrygent na początku                                         

 - rytm gra werbel

 - melodia, barwa grających instrumentów,

- dynamika narasta przez użycie większej liczby instrumentów,

- harmonia tworzy akompaniament instrumentów smyczkowych

Haydn  Symfonia „ Z uderzeniem w kocioł” https://www.youtube.com/watch?v=VOLy6JxEDLw

 

TRZECI TYDZIEŃ NAUKI ZDALNEJ

 

TYDZIEŃ 3

MUZYKA KL 6

LEKCJA W DNIU 12.11.

TEMAT: Historia oręża polskiego dźwiękiem zapisana.

Podręcznik str.48

Przypomnijcie wiadomości z ostatniej lekcji:

- elementy muzyki,

- utwór na flet: „Hej bystra woda”

            Dziś o polskich pieśniach żołnierskich i ich znaczeniu dla żołnierzy. Podręcznik str.50, 52, 53 – i odpowiednie do tekstu przykłady pieśni :

Bogurodzica - https://www.youtube.com/watch?v=SorMdhsdymc

Idzie żołnierz borem lasem - https://www.youtube.com/watch?v=9FAnWCkpwqg

Do broni bracia - https://www.youtube.com/watch?v=Ykuv_Hd8q8E

Warszawianka 1831 - https://www.youtube.com/watch?v=bb_ZQdATeog

Serce w plecaku - https://www.youtube.com/watch?v=grxkGqmq3PM

Pierwsza brygada https://www.youtube.com/watch?v=_k24j4F2o9w&list=RDQMpKF02yhHALM&start_radio=1

Piechota https://www.youtube.com/watch?v=4Y3Oqzz8sx8&list=RDQMpKF02yhHALM&index=2

-„Uwierz Polsko” z wokalem https://www.youtube.com/watch?v=rVr2Qkb_0Ko

 Konkursy i festiwale piosenki patriotycznej i żołnierskiej - Rogatywka  od 1,56 minuty - https://www.youtube.com/watch?v=FgeJXEggFfA

Ref :   Rogatywko ty rogata

Jak powstańczy duch

Twój najlepszy żołnierz, Polsko

Dzielny chłopak, zuch

Nie ma takiej strony świata

Gdzie by nie szedł w bój

Pod czapeczką, pod rogatą

Wierny zaciąg twój.

 

Zajęcia informatyki
 
Proszę jutro opracować  na edytorze tekstu opis jednego rodzaju chmur /zdjęcie proszę pobrać z internetu/ :
- w przeglądarkę piszemy chmury
- wybieramy rodzaj chmury i kopiujemy obraz
- w edytorze opisujemy jaka jest to chmura / kilka zdań/
- całość formatujemy: rodzaj i wielkość czcionki, rozmieszczenie na stronie
Swoją pracę zapisujemy na dysku i nie przesyłamy, ponieważ będziemy dalej ją opracowywać w formie działań na One Drivie na kolejnych lekcjach.
 
Pozdrawiam  Renata Bielak

 

Klasa  6 a,b

Historia

3 tydzień (08.11-13.11.2020)

Temat 1 :Demokracja szlachecka.

Przeczytaj tekst  z podręcznika str. 42-46.Ze strony 46 przepisz „ To już wiem”p.1-4

Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=inbBp8KSr_Q&t=1s

Temat 2:W folwarku szlacheckim.

Przeczytaj tekst  z podręcznika str. 47-52.Ze strony 52 przepisz „ To już wiem”p.1-4

Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=78zDGdR5dO8

 

Technika

Temat :Kokarda na Święto Niepodległości.

Wykonujemy pracę ze str.18-19,ocena w czasie lekcji online.

 

 

Klasa 6a

J.polski

3 tydzień(09.11-13.11.2020)

 

Temat 1,2: Zaimek w zastępstwie.

Przeczytaj wiadomości z podręcznika str. 85-87, następnie przepisz do zeszytu nową wiadomość ze str. 85 i 87.

 

Temat 3: Poznajemy cechy powieści detektywistycznej.

 

Przeczytaj tekst od strony 88-89 następnie ustnie odpowiedz na pytania od strony 90 do 91. Do zeszytu przepisz nową wiadomość ze strony 90.

 

Temat 4: Telewizja od kuchni.

 

Zapoznaj się z informacjami na str. 92- 93. Odpowiedz ustnie na pytania ze strony 94. Do zeszytu przepisz wiadomości ze strony 92.

GEOGRAFIA – KLASA 6 A ( 10.11.20)

 

Dzień dobry Wszystkim!

Proszę przeczytać tekst w podręczniku na str. 40 – 43.

Następnie zapiszcie w zeszycie: temat , podaną notatkę oraz ćwiczenia

TEMAT: Strefy oświetlenia Ziemi.


Notatka:

Ze względu na różny kąt padania promieni słonecznych do  różnych obszarów Ziemi wyróżnia się 5 Stref Oświetlenia. Są to :

- jedna MIĘDZYZWROTNIKOWA

- dwie UMIARKOWANE N ( północna) i S ( południowa)

- dwie PODBIEGUNOWE N ( północna) i S ( południowa)

STREFA MIĘDZYZWROTNIKOWA

- rozciąga się między zwrotnikiem Raka , a zwrotnikiem Koziorożca

- tylko w niej Słońce świeci w zenicie ,

-  otrzymuje najwięcej energii słonecznej

- długość dnia zmienia się nieznacznie ( od 13,5 do 10,5 godziny)

STREFA UMIARKOWANA

- rozciąga się od zwrotnika Raka do koła podbiegunowego północnego oraz

   od zwrotnika Koziorożca do koła podbiegunowego południowego

- wysokość górowania Słońca jest zróżnicowana i zależy od szerokości geograficznej   oraz pory roku     

 - latem wysokość słońca jest większa niż zimą

 - latem dni są długie , a zimą krótkie

STREFA PODBIEGUNOWA

- rozciąga się od kół podbiegunowych do biegunów

- wysokość górowania Słońca jest bardzo mała

- dociera tu najmniejsza ilość energii słonecznej

 - występuje tu zjawisko dnia polarnego i nocy polarne

      Na kołach podbiegunowych trwają one tylko 24 godziny .

      Im bliżej biegunów tym stają się dłuższe. Na samych biegunach trwają pół roku.

 

Ćwiczenie 1

Wykonaj w zeszycie rysunek stref oświetlenia i pomaluj podanymi kolorami ich zasięgi

- kolorem czerwonym – strefę międzyzwrotnikową

- kolorem żółtym – strefy umiarkowane N i S

- kolorem niebieskim – strefy podbiegunowe N i S

 

Ćwiczenie 2

Wymień nazwy stref oświetlenia Ziemi , w których leży Europa.

 

Temat 5: Telewidzowie mają z czego wybierać.

 

Zapoznaj się z informacjami na stronie 98- 100. Odpowiedz ustnie na pytania ze strony 100. Do zeszytu przepisz przypomnienie ze strony 100.

 

Zadanie: Wykonaj zadania z „Zeszytu ćwiczeń” str. 23-28 i prześlij je do 16 listopada. Na adres e-mail: lsordyl13@gmail.com

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

KLASA VI A  i VI B

Obejrzyj filmik J

https://www.youtube.com/watch?v=5qZ3zegxOtc

 

Powtórz miesiące oraz dni tygodnia:

https://www.youtube.com/watch?v=L_rzvbkwYFw

 

Powtórz z zeszytu słówka i zwroty z lekcji 5, 6, 7 i 8.

Powtórz informacje o czasach przeszłych Past Simple oraz Past Continuous.

Wykonaj w zeszycie zadania powtórkowe ze strony 28 w podręczniku. Wskazówki otrzymasz mailem.

 

 

 

 

RELIGIA

KLASA  VI

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 15 ,,Ewangelia wiadomość, na którą wszyscy czekali” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie. Jako notatkę proszę przepisać cytat J 20,31 strona 54, oraz wymienić 4 ewangelistów

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 16 ,,Chodzić po wodzie- próba wiary ”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu. Jako notatkę proszę przepisać zapamiętaj ze strony 59

 

Zachęcam do zobaczenia:https://www.youtube.com/watch?v=GCXuaz5vgfg

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej, Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6 imię i nazwisko".

 

Biologia

3 tydzień (9 – 13 listopada)

Temat : Jak przebiega rozwój tasiemców?

 

Przeczytaj proszę tekst z podręcznika str. 35 – 36.

Zapisz notatkę do zeszytu przedmiotowego:

1.     W cyklu życiowym tasiemca nieuzbrojonego żywicielem pośrednim jest krowa, a żywicielem ostatecznym – człowiek. W cyklu życiowym tasiemca uzbrojonego żywicielem pośrednim jest świnia, a żywicielem ostatecznym – człowiek.

2.     Cykl rozwojowy tasiemców jest związany z występowaniem postaci larwalnych, które nazywamy wągrami, i wymaga obecności dwóch żywicieli.

3.     Żywiciel pośredni – organizm, w którym żyją larwy pasożyta.

4.     Żywiciel ostateczny – organizm, w którym przebywają dorosłe pasożyty.

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń str. 27 - 28 ćw. 3,4,6.

Zobacz lekcje na podanej poniżej  stronie:

https://epodreczniki.pl/a/robaki-pasozytnicze/DliZ0vVpr

W razie  pytań skorzystaj z e – maila: karwackabasia@wp.pl

 

 

TYDZIEŃ 2

MUZYKA KL 6

LEKCJA W DNIU 05.11.

TEMAT: Nauka gry na flecie „Hej bystra woda”. Elementy muzyki.

 

Przypomnienie wiadomości: rytm, melodia.

Str. 44 – nuty do grania. Przeanalizuj zapis nutowy. Przypomnij sobie chwyty, B, si,

Poćwicz utwór, sam rozczytaj, graj płynnie.

Ale już teraz możecie popatrzeć jak się go gra na flecie: https://www.youtube.com/watch?v=D2QIQU1zsvc    możecie grać razem.

To była melodia.

Zapiszcie: Harmonia – to współbrzmienia dźwięków. Str.44

Barwa dźwięku – to różne brzmienie instrumentów.

Dynamika – to głośność utworu  (forte, piano)

https://www.youtube.com/watch?v=wOwDVD7pphw  Johann Strauss: „Polka pizzicato”

Tempo – to szybkość wykonania utworu.

Artykulacja – to sposób wykonania dźwięku.

https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E  Maurycy Ravel: Bolero, posłuchajcie fragmentami. Analiza utworu:

– tempo utworu wskazuje dyrygent na początku                                         

 - rytm gra werbel

 - melodia, barwa grających instrumentów,

- dynamika narasta przez użycie większej liczby instrumentów,

- harmonia tworzy akompaniament instrumentów smyczkowych

Myślę, że usłyszeliście dziś elementy muzyki.

Klasa 6a

J .polski

2 tydzień(03.11-06.11.2020)

Temat 1,2: Czasowniki dokonane i niedokonane.

 

Przeczytaj wiadomości z podręcznika str. 75-76. Wpisz do zeszytu nową wiadomość .Wykonaj zadania z „Zeszytu ćwiczeń” str.16-18.

 

Temat 3,4: O stronie czynnej i biernej czasownika.

 

Przeczytaj wiadomości  ze str.77-78.Przepisz do zeszytu nowe wiadomości Wykonaj zadania  ze str.19-22

 

Temat 5.Trudne czasowniki.

 

Przeczytaj  wiadomości  str. 79-80 .Wpisz do zeszytu nowe wiadomości.

Zadanie;Wykonaj zadania z „ Zeszytu ćwiczeń ” str.76-77.Prześlij je do 09.11

Na adres email;lsordyl13@gmail.com

Klasa  6 a

Historia

2 tydzień (03.11.06.11.20)

Temat 1,2 :Narodziny nowożytnego świata-sprawdzian wiadomości .

 

W ramach powtórki wykonaj quiz .Przypominam o sprawdzianie w tym tygodniu.

 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-6-dzial-1-narodziny-nowozytnego-swiata-wczoraj-i-dzis

GEOGRAFIA – KLASA 6 A ( 04.11.20))

 

Dzień dobry Wszystkim

 

Proszę przeczytać tekst  str.27-33 Następnie zapiszcie w zeszycie: temat, podaną notatkę oraz ćwiczenia.


TEMAT :RUCH OBROTOWY ZIEMI.


Notatka:

 1. Ruch obrotowy ( wirowy) to ruch Ziemi wokół własnej osi.

Odbywa się z zachodu na wschód i trwa 24 godziny czyli dobę.

 

 1. Pełny obrót , o 360 0 Ziemia wykonuje w ciągu 24 godzin.

W ciągu 1 godziny obraca się o 15 0

W ciągu 4 minut obraca się o 10.

 1. Do następstw ( konsekwencji) tego ruchu należą:

 

a)WYSTEPOWANIE DNIA I NOCY

 

Kulisty kształt Ziemi powoduje , że promienie słoneczne oświetlają tylko  część jej powierzchni. Ponieważ Ziemia się obraca , kolejne jej obszary przechodzą ze strefy dnia do strefy nocy.

Na oświetlonym fragmencie Ziemi panuje – Dzień , a na nieoświetlonym – Noc

 

b)POZORNY RUCH GWIAZD PO NIEBIE

WSCHÓD ( strefa Dnia) – Słońce wędruje  z każda minutą coraz wyżej-do godziny 12.00

 GÓROWANIE SŁOŃCA ( południe słoneczne) –Słońce jest najwyżej - godzina 12.00

ZACHÓD ( strefa Nocy)- Słońce wędruje  z każdą minutą coraz niżej- po godzinie 12.00

Miejsca wschodu i zachodu słońca , a także wysokość górowania zmieniają się w ciągu roku . 

 

           c) RÓŻNICA CZASU NA ZIEMI

Punkty oddalone od siebie na wschód i zachód mają różne czasy słoneczne ( miejscowe).

Tę samą godzinę mają tylko punkty położone na tym samym południku.

Dlatego kulę ziemską podzielono na 24 strefy czasowe co 15 0 długości geograficznej. W obrębie tej samej strefy wszystkie punkty mają taką samą godzinę

Różnicę długości najlepiej zaobserwować w trakcie długich podróży. 

Osoby przekraczające LINIĘ ZMIANY DATY , czyli POŁUDNIK 180 stopni dodają lub odejmują jedną dobę. 

             
 GDY PODRÓŻUJEMY NA WSCHÓD np.

z- WARSZAWY  _______________________________________ do - TOKIO

                                         Przesuwamy zegarki do przodu

                              –dodajemy jeden dzień , czyli tracimy np.

                                NIEDZIELA STAJE SIĘ PONIEDZIAŁKIEM

GDY PODRÓŻUJEMY NA ZACHÓD np.

 Nowego  JORKU-  do___________________________________WARSZAWY -z

                                                     Cofamy zegarki do tyłu

                                       - odejmujemy jeden dzień , czyli zyskujemy np.

                                                  PONIEDZIAŁEK STAJE SIĘ NIEDZIELĄ

 

 

Ćw. 2 str. 33 ( podręcznik)

 

 

RELIGIA 2 tydzień nauki zdalnej 2-6 listopad 2020

 

 

 

KLASA  VI

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 13 ,,Spojrzenie ratujące życie – wąż miedziany” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie. Jako notatkę proszę przepisać cytat J 3,14-15, proszę też napisać jak okazujemy szacunek krzyżowi

 

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 14 ,,Psalmy w MP4-Dusza śpiewa nie tylko z radości”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu.

Jako notatkę proszę przepisać zapamiętaj ze strony 51

 

Zachęcam do zobaczenia i posłuchania: https://www.youtube.com/watch?v=yCPHdU5pSxI&list=PLp5jujo7SUvGfw2_Pk85HGBf9i1VN6yRe

 

Bardzo proszę znaleźć (np. w Internecie) i wypisać stacje oraz rozgłośnie chrześcijańskie, oraz portale chrześcijańskie: Wysyłamy najpóźniej do piątku 06.11.2020

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej, Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6 imię i nazwisko".

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – 02-05 LISTOPADA

 

KLASA VI A I  VI B

Wykorzystaj nagrania i w ramach powtórki z ostatnich lekcji wysłuchaj tekstu do zad. 1 , 2 oraz 4 a str. 22, zad. 6 na str. 23, zad. 1 na str. 24 w podręczniku.

Wykonaj w zeszycie otrzymaną notatkę nr 1.

Przeczytaj tekst o Leo Messi na stronie 26 w podręczniku, a następnie odpowiedz na trzy pytania.

 

 

Biologia

 

2 tydzień (3 – 6 listopada)
 

Temat : Płazińce – zwierzęta, które mają płaskie ciało.

 

Przeczytaj proszę tekst z podręcznika str. 33 – 34.

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń str. 25 - 26 ćw. 1, 2 a, b, c.

W zeszycie przedmiotowym opisz „Przystosowania tasiemców do pasożytniczego trybu życia” i prześlij do oceny zadanie do 9 listopada na
e – maila:
karwackabasia@wp.pl

 

INFORMATYKA:

 

Bardzo proszę, aby uczniowie założyli adresy mailowe na gmail i do końca tygodnia przesłali je do swoich wychowawców.

Ułatwi to kontakt przez Meeta i pocztą elektromiczną.

Zapraszam na spotkanie przez Meeta na przyszły tydzień. Link do spotkania zostanie wygenerowany i przesłany .

Pozdrawiam serdecznie.

 

Plastyka kl. 6A                                                                            26.10.2020r.

 

 1. Napisz w zeszycie temat lekcji i notatkę

 

Lekcja (kolejny nr)

Temat:  Perspektywa zbieżna.

 

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 23(podręcznik),
 2. Przepisz  do zeszytu notatkę ze str.35 (podręcznik- 1,2,3 i 8 kropkę),
 3. Obejrzyj film. https://www.youtube.com/watch?v=17yKXihwI1M&ab_channel=zmalowane
 4. Zadanie domowe: wykonaj dowolną prace plastyczną w perspektywie linearnej i prześlij ją na e-maila.
 5. Jeżeli jeszcze nie potwierdziłeś e-maila to zrób to jak najszybciej, gdyż za tydzień będziemy łączyć się na Meet.

TYDZIEŃ1 26.10. – 30.10.

MUZYKA KL 6

LEKCJA W DNIU 29.10.

TEMAT: Elementy muzyki: rytm, melodia.  (proszę zapisywać tematy do zeszytu)

 

Witam Was serdecznie na lekcji muzyki prowadzonej zdalnie. Będę Wam co tydzień umieszczać pliki na stronie szkoły lub przesyłać Wam na Wasze maile, lub lekcje online przez MEET gdy dam Wam znać. Prace wysyłajcie na mojego maila st.iwona8@gmail.com Czytajcie wiadomości z plików i wykonujcie polecenia. Życzę przyjemnej nauki.

To zaczynamy. Utwór składa się z szeregu dźwięków. Każdy z tych dźwięków ma swój czas, zaczyna się i kończy. Po nim następuje następny. Gdybyśmy zastukali utwór czy piosenkę to właśnie wykonalibyśmy jej rytm. Na przykład zaklaskajcie rytm piosenki, której uczyliśmy się na początku roku szkolnego „Lubię podróże”. Śpiewajcie w myśli a klaszczcie głośno. I to jest właśnie rytm.

Zapiszcie pod tematem: Rytm – to szereg dźwięków o określonym czasie trwania. Jest elementem muzyki.

A teraz tą samą piosenkę zanućcie na literze „m”.                                                                                                              Wykonaliście w ten sposób melodię.

Zapiszcie: Melodia – to szereg dźwięków o określonej wysokości.

W podręczniku na str. 43 popatrzcie, jest zapisany rytm i w drugiej pięciolinii melodia.

A teraz piosenka góralska „Hej bystra woda” – zaśpiewajcie str. 45 na dole tekst,  razem z filmikiem  https://www.youtube.com/watch?v=lN9_qeynrUk  Przy 2 zwrotce klaszczcie rytm.

 

Popatrzcie teraz na stronę 44. Tam są nuty do grania na flecie. Podpiszcie je sobie. W takcie 1, 3 jest nuta si , w takcie 6 nuta B.     Za tydzień będziemy się uczyć grać tej piosenki to dobrze podpiszcie.

Dziękuję, „widzimy” się za tydzień J

 

Wychowanie fizyczne.

 

Proszę o zapoznanie się z ćwiczeniami zawartymi w poniższych linkach.

Kontakt do nauczyciela : wojteks1970@wp.pl

https://ewf.h1.pl/student/?token=8yr60W4jbaadJabXJ8qPTut3ZwqAlpTGDyFhCUxujOBGpnhNsz

https://ewf.h1.pl/student/?token=1SqNm1dlNlGfWUCGP8Rqh5IKbAuVF1QnZsVVYWCl8T3Atwomm2

 Z pozdrowieniami dla uczniów Wojciech Ślęczkowski.

GEOGRAFIA – KLASA 6 A ( 27.10)

 

Dzień dobry Wszystkim

 

Proszę przeczytać tekst  str.27-33 Następnie zapiszcie w zeszycie: temat, podaną notatkę oraz ćwiczenia.


TEMAT :RUCH OBROTOWY ZIEMI.


Notatka:

 1. Ruch obrotowy ( wirowy) to ruch Ziemi wokół własnej osi.

Odbywa się z zachodu na wschód i trwa 24 godziny czyli dobę.

 

 1. Pełny obrót , o 360 stopni Ziemia wykonuje w ciągu 24 godzin.

W ciągu 1 godziny obraca się o 15 stopni

W ciągu 4 minut obraca się o 4 minuty.

 1. Do następstw ( konsekwencji) tego ruchu należą:

 

a)WYSTĘPOWANIE  DNIA i NOCY

 

Kulisty kształt Ziemi powoduje , że promienie słoneczne oświetlają tylko  część jej powierzchni. Ponieważ Ziemia się obraca , kolejne jej obszary przechodzą ze strefy dnia do strefy nocy.

Na oświetlonym fragmencie Ziemi panuje – Dzień , a na nieoświetlonym – Noc

 

b)POZORNY RUCH GWIAZD NA  NIEBIE

WSCHÓD ( strefa Dnia) – Słońce wędruje  z każda minutą coraz wyżej-do godziny 12.00

 GÓROWANIE SŁOŃCA ( południe słoneczne) –Słońce jest najwyżej - godzina 12.00

ZACHÓD ( strefa Nocy)- Słońce wędruje  z każdą minutą coraz niżej- po godzinie 12.00

Miejsca wschodu i zachodu słońca , a także wysokość górowania zmieniają się w ciągu roku . 

 

           c) RÓŻNICA CZASU NA ZIEMI

Punkty oddalone od siebie na wschód i zachód mają różne czasy słoneczne ( miejscowe).

Tę samą godzinę mają tylko punkty położone na tym samym południku.

Dlatego kulę ziemską podzielono na 24 strefy czasowe co 15 stopni długości geograficznej. W obrębie tej samej strefy wszystkie punkty mają taką samą godzinę

Różnicę długości najlepiej zaobserwować w trakcie długich podróży. 

Osoby przekraczające LINIĘ ZMIANY DATY , czyli POŁUDNIK 180 stopni dodają lub odejmują jedną dobę. 

             
 GDY PODRÓŻUJEMY NA WSCHÓD np.

z- WARSZAWY  _______________________________________ do - TOKIO

                                         Przesuwamy zegarki do przodu

                              –dodajemy jeden dzień , czyli tracimy np.

                                NIEDZIELA STAJE SIĘ PONIEDZIAŁKIEM

GDY PODRÓŻUJEMY NA ZACHÓD np.

 Nowego  JORKU-  do___________________________________WARSZAWY -z

                                                     Cofamy zegarki do tyłu

                                       - odejmujemy jeden dzień , czyli zyskujemy np.

                                                  PONIEDZIAŁEK STAJE SIĘ NIEDZIELĄ

 

 

Ćw. 2 str. 33 ( podręcznik)

RELIGIA

KLASA  VI

 

Bardzo proszę o przeczytanie z katechizmu katechezy 12 ,,Zebrać tylko tyle, ile trzeba” oraz o  zapisanie takiej katechezy w zeszycie. Jako notatkę proszę przepisać zapamiętaj z katechizmu strona 46

Druga katecheza na ten tydzień to katecheza 53 ,,By krucha pamięć nie zniszczyła wspomnień, groby bliskich”, proszę przeczytać z katechizmu i zapisać temat do zeszytu.

Jako notatkę proszę przepisać zapamiętaj ze strony 178 od słów ,,W sposób szczególny…, oraz kolorem cytat ze strony 177

 

Uwaga proszę nie robić zdjęć z zrobionych notatek, sprawdzę to jak wrócicie do szkoły, jeśli będzie coś do przesłania na ocenę to napiszę!!

Zachęcam do uzupełniania wszystkiego na bieżąco, aby nie robić braków!!!

Przypominam o uczestnictwie we Mszy Świętej oraz o odmawianiu modlitwy różańcowej!!!

 

Adres e-mail  do kontaktu z nauczycielem:   miroslawbarteczko123@gmail.com        

W tytule należy wpisać: "Klasa 6 imię i nazwisko".

Biologia

1 tydzień (26 – 30 października)
 

Temat : Parzydełkowce – co zagraża rafom koralowym?

 

Przeczytaj i rozwiąż w zeszycie ćwiczeń str. 22 - 24 ćw. 5 - 9.

Skorzystaj z wiadomości:

https://epodreczniki.pl/a/parzydelkowce/D1CBr0JMm

Klasa 6a

J.polski

1 tydzień(26.10-30.2020)

Temat 1,2: Jak opisać przeżycia wewnętrzne.

Przeczytaj tekst  z podręcznika str. 70-72.Wymień cechy opisu przeżyć wewnętrznych i wpisz do zeszytu.

Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=QGej46aCWA0

 

 

Temat 3,4: Samotność.

 

Przeczytaj teksty  z podręcznika str.81-84.Nazwij wrażenia  jakie wzbudzają w Tobie przeczytane utwory.

Prześlij do 6.11.na adres email:lsordyl13@gmail.com

 

Temat 5:Pierwsza miłość.

 

Przeczytaj tekst  z podręcznika str. 73 -74 .

Wysłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=LxWdxcGTrno.

Wpisz do zeszytu jakiej tematyki dotyczy ten tekst. .

 

JĘZYK ANGIELSKI

Klasa VI A i VI B

Wykonaj w zeszycie zad. 5, 7 oraz 11 ze strony 23. Skorzystaj z otrzymanych mailem notatek i wskazówek.

Zrób w zeszycie otrzymaną notatkę nr. 2. Wykorzystaj nagranie i wysłuchaj tekstu z zad. 1 na str. 24 w podręczniku. Napisz w zeszycie pytania z zad. 2 i odpowiedz na nie.

Wykonaj w zeszycie notatkę o czasach przeszłych (notatka nr. 3) a następnie zrób w zeszycie zad. 4, 6, 7 oraz 10 ze str. 25 w podręczniku.

Klasa  6 a

Historia

1 tydzień (28.10-30.10)

Temat 1,2 :Narodziny nowożytnego świata-utrwalenie wiadomości.

 

Wykonaj do zeszytu  samodzielnie –odręcznie krzyżówkę z hasłem „nowożytność” pytania z całego rozdziału i prześlij zdjęcie wykonanej pracy na email-katarzynabatko22@gmail.com

 

Technika

Temat :Dom bez tajemnic.

Przerysuj do zeszytu dom z ćw.4 i prześlij zdjęcie wykonanej pracy na email-katarzynabatko22@gmail.com

Ta strona może zawierać podstawowe informacje na temat twojej szkoły. Można je zmienić w każdej chwili. Opis sposobu dokonywania zmian znajduje się tutaj: http://help.edupage.org/

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć