Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie
INFORMACJE RODO STATUT SZKOŁY WSO MONITORING PODRĘCZNIKI PROCEDURA PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY

DOKUMENTY SZKOŁY

MONITORING

 

   ANEKS_1_-_MONITORING_W_ZSP_2.pdf

 

Regulamin monitoringu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Żywcu

 

 

§ 1

W ZSP nr 2 zainstalowany jest monitoring wizyjny, na podstawie art. 108a ustawy – Prawo oświatowe.

 

§ 2

Celem zainstalowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa w Ogólnodostępnej Strefie Aktywności.

 

§ 3

Monitoring obejmuje swoim zasięgiem teren OSA , wejście do szkoły oraz parkingi przed wejściem na zaplecze kuchni.  Monitoring funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

§ 4

Na monitoring składają się:  7 kamer  rozmieszczonych w następujących miejscach:

 1. Na zewnątrz budynku szkoły skierowana na OSA
 2. Na zewnątrz budynku szkoły skierowana na wejście główne do szkoły
 3. Na zewnątrz budynku szkoły skierowana na parking przed wejściem na zaplecze kuchni
 4. Na zewnątrz budynku szkoły skierowana na plac zabaw
 5. Wewnątrz  budynku szkoły skierowana na wejście  do szatni
 6. Wewnątrz  budynku szkoły skierowana na dolny korytarz
 7. Wewnątrz  budynku szkoły skierowana na górny korytarz

 

 

§ 5

Dostęp do monitoringu posiada dyrektor ZSP 2 Bogumiła Cembala, oraz osoby upoważnione. Upoważnienia wydawane są przez dyrektora w formie pisemnej i obowiązują do odwołania.

 

§ 6

Osoby upoważnione do dostępu do monitoringu zostały poinformowane o zasadach wynikających
z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

§ 7

Dyrektor dokłada starań, aby sporządzanie, przechowywanie, udostępnianie nagrań nie stanowiło naruszenia prywatności osób znajdujących się na nagraniach.

 

§ 8

Nagrania nie są udostępniane nikomu poza szczególnymi przypadkami wynikającymi z oddzielnych przepisów prawa.

 

§ 9

Nagrania przechowuje się w sekretariacie szkoły przez okres  1 tygodnia.

 

§ 10

Nagrania obejmują tylko zapis wizualny, bez zapisu audio.

 

§ 11

Regulamin obowiązuje od dnia 01-10-2018 r.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć