Projekt Grantowy „ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ASPE”

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie
INFORMACJE RODO STATUT SZKOŁY WSO MONITORING PODRĘCZNIKI PROCEDURA PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY

DOKUMENTY SZKOŁY

RODO

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Żywcu

 

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZSP nr 2 ul. Niezapominajki 14, 
  34-300 Żywiec, Tel.33 865 25 79, e-mail: zsp2zywiec@gmail.com.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Niemiec:

          e-mail: krzysztof.niemiec@zywiec.pl

 1. Przetwarzanie w tutejszej szkole odbywa się:
 1. na mocy przepisu prawa,
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony,
 3. na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.
 1. Dane pozyskane są bezpośrednio od osób, których danych dotyczą oraz z rejestrów państwowych.
 2. Nie przewiduje się zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z KPA, dane osobowe pozyskane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub strony będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, dane osobowe pozyskane na podstawie zgody osoby której dane dotyczą przechowywane będą do czasu realizacji interesu prawnego Urzędu lub wycofania zgody.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli nie jest to sprzeczne z realizacja obowiązków ustawowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań
 8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im.Orła Białego w Żywcu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żywcu,
  ul. Niezapominajki 14
  34-300 Żywiec
 • Telefon 33 865 25 79 Fax 33 865 25 76
  Sekretariat 691 240 708
  Bus 1 691 940 807
  Bus 2 691 540 807

Galeria zdjęć